PETROLINV (OIL): Raport półroczny PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2014półrocze /półrocze / 2014półrocze /
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 364115
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(18 463)(36 552)(4 419)(8 674)
Zysk (strata) brutto(111 262)(70 057)(26 628)(16 625)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(71 304)(61 161)(17 065)(14 514)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej(1 638)(12 924)(392)(3 067)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej1 5379 7343682 310
Przepływy pieniężne z działalności finansowej7952 583190613
Przepływy pieniężne netto, razem694(607)166(144)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach241 939 472231 463 783241 939 472231 463 783
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych0000
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)(0,29)(0,26)(0,07)(0,06)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)(0,29)(0,26)(0,07)(0,06)
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU ORAZ 31 GRUDNIA 2013 ROKU
Aktywa razem976 5771 100 531234 703265 367
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania727 631699 375174 873168 638
Zobowiązania długoterminowe257 406245 82161 86359 274
Zobowiązania krótkoterminowe470 225453 554113 010109 364
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej272 455406 65065 48098 054
Kapitał podstawowy2 419 3952 419 395581 460583 380
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach241 939 472236 744 678241 939 472236 744 678
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych0000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)1,13 1,72 0,27 0,41
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)1,13 1,72 0,27 0,41
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
POZYCJE JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 100592414
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(11 721)(16 734)(2 805)(3 971)
Zysk (strata) brutto13 77238 9833 2969 251
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej13 77238 9833 2969 251
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej(408)(6 973)(98)(1 655)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej(418)11 649(100)2 764
Przepływy pieniężne z działalności finansowej815(4 821)195(1 144)
Przepływy pieniężne netto, razem(11)(145)(3)(34)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach241 939 472231 463 783241 939 472231 463 783
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych0000
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)0,06 0,17 0,01 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)0,06 0,17 0,01 0,04
POZYCJE JEDNOSTKOWEGO BILANSU ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU ORAZ 31 GRUDNIA 2013 ROKU
Aktywa razem1 713 2411 677 922411 748404 592
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania327 519305 97278 71373 778
Zobowiązania długoterminowe96962323
Zobowiązania krótkoterminowe327 423305 87678 69073 755
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 385 7221 371 950333 034330 814
Kapitał podstawowy2 419 3952 419 395581 460583 380
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach241 939 472236 744 678241 939 472236 744 678
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych0000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)5,73 5,80 1,38 1,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)5,73 5,80 1,38 1,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »