Reklama

PFLEIDER (PFL): Raport półroczny PFLEIDERER GRAJEWO SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze /2015półrocze / 2016półrocze /2015
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 458 461189 929
Zysk / strata na działalności operacyjnej 16 12618 702
Zysk przed opodatkowaniem 4 97517 758
Zysk netto 7 11014 472
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7 11014 472
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 43 10217 261
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -28 709-6 187
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 47 319-9 609
Przepływy pieniężne netto, razem 61 7121 465
Aktywa, razem 965 851397 304
Zobowiązania 703 453117 997
Zobowiązania długoterminowe 485 46042 485
Zobowiązania krótkoterminowe 217 99375 512
Kapitał własny 262 398279 307
Kapitał akcyjny 6 6925 573
Liczba akcji na koniec okresu sprawozdawczego(w szt.) 64 701 07749 624 000
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 63 127 03449 624 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (w EUR) 0,110,29
Wartość księgowa na jedną akcję (w EUR) 4,065,63
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w EUR) 0,230,00
dane dotyczące skróconego (jednostkowego) sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów300 421315 419
Zysk na działalności operacyjnej11 71617 703
Zysk przed opodatkowaniem69 18960 567
Zysk netto 68 43357 778
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej42 48947 773
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej-605 1182 429
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej571 811-44 574
Przepływy pieniężne netto, razem9 1825 628
Aktywa, razem2 422 0481 467 907
Zobowiązania 1 309 583393 005
Zobowiązania długoterminowe9 6548 815
Zobowiązania krótkoterminowe1 299 929384 190
Kapitał własny1 112 4651 074 902
Kapitał akcyjny21 35116 376
Liczba akcji na koniec okresu sprawozdawczego(w szt.)64 701 07749 624 000
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)63 127 03449 624 000
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)1,081,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)17,6221,66
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł)1,000,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »