Reklama

PFLEIDER (PFL): Raport półroczny PFLEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów506 029458 461
Zysk / strata na działalności operacyjnej29 29516 126
Zysk przed opodatkowaniem25 2824 975
Zysk netto18 6187 110
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej18 6187 110
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej38 13143 102
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej-22 689-28 709
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej-16 21947 319
Przepływy pieniężne netto, razem-77761 712
Aktywa, razem984 761954 580
Zobowiązania 708 771683 325
Zobowiązania długoterminowe141 450472 203
Zobowiązania krótkoterminowe567 321211 122
Kapitał własny275 990271 255
Kapitał akcyjny6 6926 692
Liczba akcji na koniec okresu sprawozdawczego(w szt.)64 701 07764 701 077
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)64 701 07763 127 034
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,290,11
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,274,19
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,260,23
dane dotyczące skróconego (jednostkowego) sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0300 421068 782
Zysk na działalności operacyjnej-16 61111 716-3 8912 682
Zysk przed opodatkowaniem343 81569 18980 53915 841
Zysk netto 342 07768 43380 13215 668
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej-9 70742 489-2 2749 728
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej-4-605 118-1-138 544
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej7 015571 8111 643130 918
Przepływy pieniężne netto, razem-2 6969 182-6322 102
Aktywa, razem2 311 8882 224 785547 076502 890
Zobowiązania 789 664973 467186 863220 042
Zobowiązania długoterminowe2 09435649680
Zobowiązania krótkoterminowe787 570973 111186 367219 962
Kapitał własny1 522 2241 251 318360 213282 848
Kapitał akcyjny21 35121 3515 0524 826
Liczba akcji na koniec okresu sprawozdawczego(w szt.)64 701 07764 701 07764 701 07764 701 077
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)64 701 07763 127 03464 701 07763 127 034
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)*5,291,081,240,25
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)23,5319,345,574,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,101,000,260,23
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »