Reklama

PHARMENA (PHR): Raport półroczny PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody ze sprzedaży5 327 6 424 1 242 1 515
Zysk (strata) na działalności operacyjnej(6 674)632 (1 556)149
Zysk (strata) brutto(6 958)529 (1 623)125
Zysk (strata) netto(5 994)387 (1 398)91
Zysk (strata) netto akcjonariuszy Spółki Dominującej Grupy(5 934)387 (1 384)91
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(10 155)310 (2 368)73
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(270)(134)(63)(32)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej14 204 (102)3 313 (24)
Przepływy pieniężne netto, razem3 779 74 882 17
Średnioważona liczba akcji (szt.)10 984 758 8 795 052 10 984 758 8 795 052
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.)10 984 758 8 795 052 10 984 758 8 795 052
Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,54)0,04 (0,13)0,01
Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,54)0,04 (0,13)0,01
Aktywa obrotowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)12 226 4 684 2 875 1 089
Aktywa trwałe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)3 645 2 119 857 493
Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)15 871 6 803 3 732 1 582
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)6 940 4 792 1 632 1 114
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego374 75 88 17
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki Dominującej (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)8 616 1 935 2 026 450
Udziały niekontrolujące (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)(59)1 (14)-
Liczba akcji (szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego10 984 758 8 795 052 10 984 758 8 795 052
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »