Reklama

PKNORLEN (PKN): Raport półroczny POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży 39 087 54 474 8 801 12 704
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 4 112 4 761 926 1 110
EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto 4 762 4 788 1 072 1 117
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT), w tym: 2 059 3 082 464 719
zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy ENERGA 3 690 - 831 -
Zysk przed opodatkowaniem 1 501 3 117 338 727
Zysk netto przed odpisami aktualizującymi netto 2 390 2 477 538 578
Zysk netto 1 740 2 450 392 571
Całkowite dochody netto 1 687 2 403 380 560
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 726 2 451 389 572
Całkowite dochody netto przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 674 2 404 377 561
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 872 4 685 872 1 093
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej (4 083) (1 341) (919) (313)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (2 825) (1 338) (637) (312)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (3 036) 2 006 (684) 468
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 4,04 5,73 0,91 1,34
30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
Aktywa trwałe 55 913 39 277 12 520 9 223
Aktywa obrotowe 26 151 31 925 5 855 7 497
Aktywa razem 82 064 71 202 18 375 16 720
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 237 248
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 39 842 38 596 8 921 9 063
Kapitał własny 41 439 38 607 9 279 9 065
Zobowiązania długoterminowe 17 047 14 315 3 818 3 362
Zobowiązania krótkoterminowe 23 578 18 280 5 278 4 293
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 93,15 90,24 20,86 21,19
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży 28 101 43 058 6 327 10 042
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 619 3 086 139 720
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej (EBIT) (327) 2 238 (74) 522
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (2 497) 2 683 (562) 626
Zysk/(Strata) netto przed odpisami aktualizującymi netto (421) 2 210 (95) 515
Zysk/(Strata) netto (2 440) 2 194 (549) 512
Całkowite dochody netto (2 458) 2 171 (553) 506
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 180 2 526 491 589
Środki pieniężne netto z/(wykorzystane w) działalności inwestycyjnej (3 213) 89 (723) 21
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej (1 618) (813) (364) (190)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych (2 651) 1 802 (597) 420
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) (5,70) 5,13 (1,28) 1,20
30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019
Aktywa trwałe 37 626 36 939 8 425 8 674
Aktywa obrotowe 17 313 23 337 3 877 5 480
Aktywa razem 54 939 60 276 12 302 14 154
Kapitał podstawowy 1 058 1 058 237 248
Kapitał własny 32 038 34 924 7 174 8 201
Zobowiązania długoterminowe 7 818 11 769 1 751 2 764
Zobowiązania krótkoterminowe 15 083 13 583 3 377 3 190
Liczba akcji 427 709 061 427 709 061 427 709 061 427 709 061
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR na akcję) 74,91 81,65 16,77 19,17
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »