Reklama

PGNIG (PGN): Raport półroczny POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
półrocze / 2013półrocze /2012półrocze / 2013półrocze /2012
w mln. EURw mln. EUR
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 16 790 14 764 3 984 3 537
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 2 174 22 516 5
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1 899 (18) 451 (4)
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 1 425 48 338 12
Zysk/(Strata) netto 1 428 45 339 11
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej 1 553 (39) 369 (9)
Całkowite dochody razem 1 556 (42) 369 (10)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 554 1 251 1 081 300
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 559) (4 360) (370) (1 045)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 283) 2 974 (542) 713
Zmiana stanu środków pieniężnych 712 (135) 169 (32)
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) 0,24 0,01 0,06 0,00
30 czerwca 201331 grudnia 201230 czerwca 201331 grudnia 2012
Aktywa razem 46 931 47 928 10 841 11 723
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 946 20 732 4 377 5 071
Zobowiazania długoterminowe 11 380 11 119 2 629 2 720
Zobowiązania krótkoterminowe 7 566 9 613 1 748 2 351
Kapitał własny 27 985 27 196 6 464 6 652
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 900 5 900 1 363 1 443
Liczba akcji (średnia ważona w mln szt.) 5 900 5 900 5 900 5 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 4,74 4,61 1,10 1,13
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,13 - 0,03 0,00
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 14 195 13 168 3 369 3 155
Zysk\(Strata) z działalności operacyjnej 1 309 (557) 311 (133)
Zysk\(Strata) przed opodatkowaniem 1 678 (226) 398 (54)
Zysk\(Strata) netto 1 424 (147) 338 (35)
Całkowite dochody razem 1 528 (245) 363 (59)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 036 37 720 9
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (916) (3 935) (217) (943)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 551) 3 679 (368) 881
Zmiana stanu środków pieniężnych 569 (219) 135 (52)
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony zysk/strata netto na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,24 (0,02) 0,06 (0,01)
30 czerwca 201331 grudnia 201230 czerwca 201331 grudnia 2012
Aktywa razem 35 962 36 643 8 307 8 963
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 228 14 669 3 056 3 588
Zobowiazania długoterminowe 7 272 7 287 1 680 1 782
Zobowiązania krótkoterminowe 5 956 7 382 1 376 1 806
Kapitał własny 22 734 21 974 5 251 5 375
Kapitał zakładowy 5 900 5 900 1 363 1 443
Liczba akcji (średnia ważona w mln szt.) 5 900 5 900 5 900 5 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 3,85 3,72 0,89 0,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,13 - 0,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »