Reklama

PGNIG (PGN): Raport półroczny POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze /2014półrocze / 2015półrocze /2014
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWEw mln. EURw mln. EUR
Przychody ze sprzedaży 20 390 16 381 4 932 3 920
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 2 609 2 169 631 519
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 2 551 2 063 617 494
Zysk/(Strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 1 864 1 519 451 364
Zysk/(Strata) netto 1 865 1 520 451 364
Całkowite dochody przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej 2 068 1 312 500 314
Całkowite dochody razem 2 069 1 313 500 314
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 629 3 703 1 120 886
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 510) (1 239) (365) (297)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (639) (1 634) (155) (391)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 2 480 830 600 199
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję przypisany/(a) zwykłym akcjonariuszom jednostki dominującej (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,32 0,26 0,08 0,06
30 czerwca 201531 grudnia 201430 czerwca 201531 grudnia 2014
Aktywa razem 48 428 48 926 11 546 11 479
Zobowiązania razem 17 372 18 757 4 142 4 401
Zobowiązania długoterminowe razem 11 630 12 384 2 773 2 905
Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 742 6 373 1 369 1 496
Kapitał własny razem 31 056 30 169 7 404 7 078
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 900 5 900 1 407 1 384
Liczba akcji (średnia ważona w mln szt.) 5 900 5 900 5 900 5 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 5,26 5,11 1,25 1,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,20 0,15 0,05 0,04
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWEpółrocze / 2015półrocze /2014półrocze / 2015półrocze /2014
Przychody ze sprzedaży 10 223 13 689 2 473 3 276
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej 1 035 962 250 230
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1 912 1 555 462 372
Zysk/(Strata) netto 1 703 1 366 412 327
Całkowite dochody razem 1 876 1 148 454 275
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 073 1 771 260 424
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 557 (167) 135 (40)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 163 (1 009) 39 (241)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 1 793 595 434 142
Zysk/(Strata) netto i rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję przypisany/(a) zwykłym akcjonariuszom (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,29 0,23 0,07 0,06
30 czerwca 201531 grudnia 201430 czerwca 201531 grudnia 2014
Aktywa razem 36 978 35 356 8 816 8 294
Zobowiązania razem 12 503 11 576 2 981 2 716
Zobowiązania długoterminowe razem 7 021 7 385 1 674 1 733
Zobowiązania krótkoterminowe razem 5 482 4 191 1 307 983
Kapitał własny 24 475 23 780 5 835 5 578
Kapitał podstawowy (akcyjny) 5 900 5 900 1 407 1 384
Liczba akcji (średnia ważona w mln szt.) 5 900 5 900 5 900 5 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 4,15 4,03 0,99 0,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (odpowiednio w PLN i w EUR) 0,20 0,15 0,05 0,04
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Polskie | PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »