Reklama

PKOBP (PKO): Raport półroczny POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2014półrocze /2013półrocze / 2014półrocze /2013
Wybrane dane finansowe dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wynik z tytułu odsetek 3 678 862 3 380 501 880 448 802 207
Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 489 029 1 434 416 356 363 340 393
Wynik z działalności operacyjnej 2 058 905 1 913 504 492 750 454 083
Zysk brutto 2 066 218 1 898 851 494 500 450 605
Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 1 648 612 1 538 905 394 556 365 189
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 1 658 128 1 539 179 396 833 365 254
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR)1,331,230,320,29
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR)1,331,230,320,29
Dochody całkowite netto 1 796 823 1 212 899 430 027 287 826
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (1 131 447) (3 674 331) (270 785) (871 934)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (7 842 892) (1 276 130) (1 877 008) (302 831)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 12 548 352 (107 427) 3 003 148 (25 493)
Przepływy pieniężne netto 3 574 013 (5 057 888) 855 354 (1 200 258)
Wybrane dane finansowe prezentowane poniżej są na następujące okresy
kolumna 1 w tys. zł. - dane na 30.06.2014
kolumna 2 w tys. zł. - dane na 31.12.2013
kolumna 3 w tys. zł. - dane na 30.06.2014
kolumna 4 w tys. zł. - dane na 31.12.2013
Aktywa razem242 289 427199 231 110 58 230 053 48 039 909
Kapitał własny ogółem 26 013 648 25 154 325 6 251 928 6 065 375
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 26 021 852 25 152 816 6 253 900 6 065 012
Kapitał zakładowy 1 250 000 1 250 000 300 416 301 408
Liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)20,8120,12 5,00 4,85
Rozwodniona liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)20,8120,12 5,00 4,85
Współczynnik wypłacalności12,32%13,58%12,32%13,58%
Fundusze podstawowe (Tier 1) 21 491 184 19 611 274 5 165 033 4 728 799
Fundusze uzupełniające (Tier 2) 2 367 810 1 539 670 569 062 371 255
Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) - 154 112 - 37 160
SKONSOLIDOWANE DANE PRZEKSZTAŁCONE2013-06-302013-06-30
Aktywa razem197 865 473 45 704 858
Kapitał własny ogółem 23 399 307 5 404 996
Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 23 396 709 5 404 396
Kapitał zakładowy 1 250 000 288 737
Liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)18,724,32
Rozwodniona liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)18,724,32
Współczynnik wypłacalności13,51%13,51%
Fundusze podstawowe (Tier 1) 20 272 336 4 682 698
Fundusze uzupełniające (Tier 2) 1 525 762 352 435
Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) 38 075 8 795
Wybrane dane finansowe dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Wynik z tytułu odsetek 3 432 076 3 320 610 821 385 787 995
Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 334 957 1 274 546 319 490 302 455
Wynik z działalności operacyjnej 2 071 142 1 901 718 495 678 451 286
Zysk brutto 2 071 142 1 901 718 495 678 451 286
Zysk netto 1 679 300 1 553 467 401 900 368 644
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,34 1,24 0,32 0,29
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 1,34 1,24 0,32 0,29
Dochody całkowite netto 1 889 033 1 219 229 452 095 289 328
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (5 133 898) (3 474 098) (1 228 676) (824 418)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (9 368 226) (1 202 088) (2 242 061) (285 261)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 16 246 439 (133 948) 3 888 196 (31 786)
Wybrane dane finansowe prezentowane poniżej są na następujące okresy
kolumna 1 w tys. zł. - dane na 30.06.2014
kolumna 2 w tys. zł. - dane na 31.12.2013
kolumna 3 w tys. zł. - dane na 30.06.2014
kolumna 4 w tys. zł. - dane na 31.12.2013
Aktywa razem 222 500 526 196 279 932 53 474 134 47 328 302
Kapitał własny ogółem26 062 77525 111 242 6 263 735 6 054 987
Kapitał zakładowy 1 250 000 1 250 000 300 416 301 408
Liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)20,8520,095,014,84
Rozwodniona liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)20,8520,095,014,84
Współczynnik wypłacalności13,21%13,38%13,21%13,38%
Fundusze podstawowe (Tier 1)21 573 75719 346 921 5 184 878 4 665 056
Fundusze uzupełniające (Tier 2) 511 984 1 022 720 123 046 246 605
Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) - 154 112 - 37 160
JEDNOSTKOWE DANE PRZEKSZTAŁCONE2013-06-302013-06-30
Aktywa razem 195 189 980 45 086 847
Kapitał własny ogółem23 344 046 5 392 231
Kapitał zakładowy 1 250 000 288 737
Liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)18,684,31
Rozwodniona liczba akcji (w tys.) 1 250 000 1 250 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)18,684,31
Współczynnik wypłacalności13,46%13,46%
Fundusze podstawowe (Tier 1) 19 853 013 4 585 839
Fundusze uzupełniające (Tier 2) 1 050 312 242 611
Kapitał krótkoterminowy (Tier 3) 81 942 18 928
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »