Reklama

POZBUD (POZ): Raport półroczny POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze / 2015półrocze / 2016półrocze / 2015
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów85 00890 88119 40621 667
Zysk (strata) na działalności operacyjnej6 6519 2231 5182 227
Zysk (strata) brutto4 7387 8641 0821 899
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej4 0676 0539281 461
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym-5446-1211
Aktywa razem (na koniec roku bieżącego i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego)322 774326 85972 93577 927
Rzeczowe aktywa trwałe (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego)146 173137 87933 03032 872
Należności krótkoterminowe (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego)38 44444 3818 68710 581
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego)80 21384 51418 12520 149
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego)73 39176 65816 58418 276
Kapitał własny (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego)169 170165 68738 22639 502
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego))26 77426 7746 0506 383
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-17 2411 513-3 936365
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 224-4 780-508-1 154
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 6869 2973852 245
Zmiana stanu środków pieniężnych-17 7796 030-4 0591 456
Liczba akcji (szt.)26 774 17926 774 17926 774 17926 774 179
Średnioważona liczba akcji (szt.)26 774 17926 774 17926 774 17926 774 179
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.)26 774 17926 774 17926 774 17926 774 179
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)0,150,230,030,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)0,150,230,030,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)6,326,191,431,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,326,191,431,48
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów71 82786 23816 39720 820
Zysk (strata) na działalności operacyjnej6 4278 6751 4672 094
Zysk (strata) brutto4 7587 5401 0861 820
Zysk (strata) netto4 0405 8409221 410
Aktywa razem (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego)299 024308 21167 56873 482
Rzeczowe aktywa trwałe (na koniec bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego)128 611121 24229 06128 906
Należności krótkoterminowe (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego)35 01643 6077 91210 396
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego)67 80477 72415 32118 530
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego)68 29971 13915 43316 960
Kapitał własny (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego)162 921159 34836 81437 991
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego)26 77426 7746 0506 383
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-15 5675 879-3 5541 419
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 224-4 705-508-1 136
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1054 905241 184
Zmiana stanu środków pieniężnych-17 6866 079-4 0371 468
Liczba akcji (szt.)26 774 17926 774 17926 774 17926 774 179
Średnioważona liczba akcji (szt.)26 774 17926 774 17926 774 17926 774 179
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.)26 774 17926 774 17926 774 17926 774 179
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR)0,150,220,030,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)0,150,220,030,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)6,095,951,371,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,095,951,371,42
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »