Reklama

PROCHEM (PRM): Raport półroczny PROCHEM SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze /2015półrocze / 2016półrocze /2015
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROCHEM S.A.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży79728843141820120395
Zysk brutto ze sprzedaży-1472810560-33622554
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-218522602-4988629
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-239912610-5477631
Zysk (strata) netto przypadający:-21823972-4982235
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej-21869953-4992231
Udziałom niekontrolującym4619115
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej-5,610,24-1,280,06
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-16812-5085-3838-1230
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4158161569493908
Środki pieniężne netto z działalności finansowej2277-1425520-345
Przepływy pieniężne netto, razem-103779646-23692333
STAN NA DZIEŃ30.06.201631.12.201530.06.201631.12.2015
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa razem1830812144364137050319
Aktywa trwałe, razem82908817831873419191
Aktywa obrotowe, razem1001731326532263531128
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej898821163572031027304
Udziały niekontrolujące6417873814502050
Kapoiał własny, ogółem962991250952176029355
Zobowiązania długoterminowe, razem4475515310111209
Zobowiązania krótkoterminowe, razem82307841881859819755
Wartość księgowa na jeddną akcję zwykłą (w PLN/EUR)-przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej23,0829,875,217,01
Średnia ważona liczba akcji (w szt)3895000389500038950003895000
WYBRANE DANE FINANSOWE PROCHEM S.A.
Jednostkowy rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 60895628931390115213
(Strata) / Zysk brutto ze sprzedaży-184296798-42071644
(Strata) / Zysk z działalności operacyjnej-226732009-5176486
(Strata) / Zysk przed opodatkowaniem-236033349-5388810
(Strata) / Zysk netto-212622347-4854568
(Strata) / Zysk netto na jedną akcję zwykłą / rozwodniony (w PLN/EUR)-5,460,60-1,250,15
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Srodki pieniężne netto z działalności operacyjnej-14677-66-3351-16
Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5967512-1361817
Srodki pieniężne netto z działalności finansowej2083-804476-194
Przepływy pieniężne netto, razem-131906642-30111607
STAN NA DZIEŃ30.06.201631.12.201530.06.201631.12.2015
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa, razem1289171572002913036888
Aktywa trwałe, razem57740550881304712927
Aktywa obrotowe, razem711771021121608323962
Kapitał własny, ogółem55824832751261419541
Zobowiązania długoterminowe, razem703729159171
Zobowiązania krótkoterminowe, razem72390731961635717716
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)14,3321,383,245,02
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)3895000389500038950003895000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »