Reklama

PROTEKTOR (PRT): Raport półroczny PROTEKTOR Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze 2017półrocze / 2018półrocze 2017
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży55 536 55 574 13 100 13 084
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży20 225 19 374 4 771 4 561
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 434 4 776 810 1 124
Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 156 5 917 744 1 393
Zysk (strata) netto grupy kapitałowej1 800 2 120 425 499
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego1 400 2 224 330 524
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej685 (1 375)162 (324)
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(625)(471)(147)(111)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 528)(1 513)(360)(356)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(1 468)(3 359)(345)(792)
Średni kurs PLN / EUR4,2395 4,2474
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem93 763 86 335 21 497 20 699
Aktywa trwałe26 261 32 115 6 021 7 700
Aktywa obrotowe67 502 54 220 15 476 13 000
Zobowiązania razem37 434 31 130 8 583 7 464
Zobowiązania długoterminowe6 015 6 302 1 379 1 511
Zobowiązania krótkoterminowe31 419 24 828 7 204 5 953
Kapitał własny56 329 55 205 12 915 13 236
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego54 538 53 506 12 504 12 828
Kapitał zakładowy9 572 9 572 2 195 2 295
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach)19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej0,07 0,12 0,02 0,03
Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej0,07 0,12 0,02 0,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 1 490 4 374 342 1 049
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,08 0,23 0,02 0,06
Kurs PLN / EUR na koniec okresu4,3616 4,1709
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży15 130 12 137 3 569 2 858
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 650 733 625 173
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(939)(1 923)(221)(453)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem23 (2 365)5 (557)
Zysk (strata) netto 28 (2 394)7 (564)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(965)(2 157)(228)(508)
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej2 163 (213)510 (50)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 528)(1 513)(360)(356)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(330)(3 883)(78)(914)
Średni kurs PLN / EUR4,2395 4,2474
Dane dotyczace skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem59 739 56 484 13 697 13 542
Aktywa trwałe34 334 41 347 7 872 9 913
Aktywa obrotowe25 405 15 137 5 825 3 629
Zobowiązania razem28 294 23 577 6 487 5 653
Zobowiązania długoterminowe6 756 7 170 1 549 1 719
Zobowiązania krótkoterminowe21 538 16 407 4 938 3 934
Kapitał własny31 445 32 907 7 210 7 890
Kapitał zakładowy9 572 9 572 2 195 2 295
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach)19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)- (0,13)- (0,03)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)- (0,13)- (0,03)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR)1 4904 3743421049
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,080,230,020,06
Kurs PLN / EUR na koniec okresu4,3616 4,1709
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »