Reklama

PROTEKTOR (PRT): Raport półroczny PROTEKTOR Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny PSr

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze/2019półrocze / 2020półrocze/2019
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży40 313 50 164 9 077 11 699
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży15 126 18 905 3 406 4 409
Zysk (strata) z działalności operacyjnej416 2 781 94 649
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(174)2 262 (39)528
Zysk (strata) netto grupy kapitałowej(946)795 (213)185
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego(1 209)549 (272)128
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 027 (353)231 (82)
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej3 446 (371)776 (87)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(2 964)878 (667)205
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów1 509 154 340 37
Średni kurs PLN / EUR4,44134,2880
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem94 924 93 450 21 255 21 945
Aktywa trwałe36 151 36 141 8 095 8 487
Aktywa obrotowe58 773 57 309 13 160 13 458
Zobowiązania razem45 854 44 820 10 268 10 525
Zobowiązania długoterminowe13 617 16 261 3 049 3 818
Zobowiązania krótkoterminowe32 237 28 559 7 219 6 707
Kapitał własny49 070 48 630 10 987 11 420
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego47 356 47 059 10 604 11 051
Kapitał zakładowy9 572 9 572 2 143 2 248
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach)19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej(0,06)(0,03)(0,01)0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej(0,06)(0,03)(0,01)0,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
Kurs PLN / EUR na koniec okresu4,46604,2585
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży9 823 14 268 2 212 3 327
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży229 2 019 52 471
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(2 521)(348)(568)(81)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(1 057)243 (238)57
Zysk (strata) netto (765)331 (172)77
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 685)(879)(380)(205)
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej5 725 1 278 1 289 298
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(4 986)(699)(1 123)(163)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(946)(301)(214)(70)
Średni kurs PLN / EUR4,44134,2880
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa razem55 389 60 076 12 402 14 108
Aktywa trwałe40 037 40 096 8 965 9 416
Aktywa obrotowe15 352 19 980 3 437 4 692
Zobowiązania razem26 113 30 035 5 847 7 054
Zobowiązania długoterminowe10 148 12 542 2 272 2 945
Zobowiązania krótkoterminowe15 965 17 493 3 575 4 109
Kapitał własny29 276 30 041 6 555 7 054
Kapitał zakładowy9 572 9 572 2 143 2 248
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach.)19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)(0,04)0,02 (0,01)0,00
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)(0,04)0,02 (0,01)0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
Kurs PLN / EUR na koniec okresu4,46604,2585
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »