Reklama

BALTONA (BAL): Raport półroczny PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PS

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze /2015półrocze / 2016półrocze /2015
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za I półrocze 2016 oraz I półrocze 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 176 720 212 159 40 342 51 136
Zysk na działalności operacyjnej 305 1 691 70 408
Strata brutto (1 459) (153) (333) (37)
Strata netto przypadająca na właścicieli jednostki dominującej (1 889) (869) (431) (209)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 15 478 1 213 3 533 292
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (3 052) (1 412) (697) (340)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 215) (1 275) (277) (307)
Przepływy pieniężne netto, razem 11 211 (1 474) 2 559 (355)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 10 992 777 10 992 432 10 992 777 10 992 432
Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych 124 383 117 000 124 383 117 000
(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,17) (0,08) (0,04) (0,02)
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,17) (0,08) (0,04) (0,02)
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.06.2016 ORAZ 31.12.2015
Aktywa razem 98 804 94 294 22 326 22 127
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 89 600 82 591 20 246 19 381
Zobowiązania długoterminowe 5 903 25 370 1 334 5 953
Zobowiązania krótkoterminowe 83 697 57 221 18 912 13 427
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6 889 8 973 1 557 2 106
Kapitał podstawowy 2 814 2 814 636 660
Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,63 0,82 0,14 0,19
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,62 0,81 0,14 0,19
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »