Reklama

BALTONA (BAL): Raport półroczny PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PS

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH odpowiednio za I półrocze 2017 oraz I półrocze 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 190 096 174 633 44 756 39 866
(Strata)/Zysk na działalności operacyjnej (860) 305 (202) 70
Strata brutto (675) (1 459) (159) (333)
Strata netto przypadająca na właścicieli jednostki dominującej (271) (1 889) (64) (431)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (5 162) 15 478 (1 215) 3 533
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (1 561) (3 052) (368) (697)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 476) (1 215) (347) (277)
Przepływy pieniężne netto, razem (8 199) 11 211 (1 930) 2 559
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcj i w sztukach 10 958 714 10 992 777 10 958 714 10 992 777
Liczba rozwadniających potencjalnych akcj i zwykłych - 124 383 - 124 383
(Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,02) (0,17) (0,01) (0,04)
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (0,02) (0,17) (0,01) (0,05)
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 30.06.2017 ORAZ 31.12.201630.06.201731.12.201630.06.201731.12.2016
Aktywa razem 93 087 107 542 22 025 24 309
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 85 501 99 043 20 230 22 388
Zobowiązania długoterminowe 28 911 31 480 6 840 7 116
Zobowiązania krótkoterminowe 56 590 67 563 13 389 15 272
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 7 695 8 202 1 821 1 854
Kapitał podstawowy 2 814 2 814 666 636
Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,70 0,75 0,17 0,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 0,70 0,75 0,17 0,17
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »