Reklama

QUMAK (QMK): Raport półroczny QUMAK Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze /2014półrocze / 2015półrocze /2014
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
Przychody netto ze sprzedaży 370 202 296 119 89 548 70 869
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 437 5 343 2 283 1 279
EBITDA7 897 3 990 1 910 955
Zysk (strata) brutto7 660 5 740 1 853 1 374
Zysk (strata) netto6 253 4 410 1 513 1 055
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej6 304 4 410 1 525 1 055
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej- 10 701 - 32 097 - 2 588 - 7 682
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3775 -3 330 -913 -797
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej8 775 1 364 2 123 326
Przepływy pieniężne netto razem- 5 701- 34 062-1 379-8 152
Zysk netto zannualizowany akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w zł/EUR)- 0,21 1,49 - 0,05 0,36
POZYCJE BILANSU30.06.201531.12.201430.06.201531.12.2014
Aktywa razem359 379 269 792 85 681 63 297
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania283 132 200 172 67 502 46 963
Zobowiązania długoterminowe10 725 9 517 2 557 2 233
Zobowiązania krótkoterminowe272 407 190 655 64 945 44 731
Kapitał własny grupy kapitałowej76 24769 620 18 178 16 334
Kapitał akcyjny 10 375 10 375 2 474 2 434
Liczba akcji 10 375 10 375 10 375 10 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,35 6,71 1,75 1,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,35 6,71 1,75 1,57
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0 1,00 0 0,23
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHI półrocze 2015I półrocze 2014I półrocze 2015I półrocze 2014
Przychody netto ze sprzedaży 369 957 296 119 89 489 70 869
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 584 5 343 2 318 1 279
EBITDA 8 113 3 990 1 962 955
Zysk (strata) brutto 7 823 5 740 1 892 1 374
Zysk (strata) netto 6 465 4 410 1 564 1 055
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej- 11 843 - 32 097 - 2 865 - 7 682
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 3 931 - 3 330 - 951 - 797
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 331 1 364 2 015 326
Przepływy pieniężne netto razem- 7 443 - 34 062 - 1 800 - 8 152
Zysk zannualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)- 0,21 1,49 -0,050,36
POZYCJE BILANSU30.06.201531.12.201430.06.201531.12.2014
Aktywa razem 357 931 269 673 85 335 63 269
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 282 120 200 256 67 261 46 983
Zobowiązania długoterminowe 10 464 9 517 2 495 2 233
Zobowiązania krótkoterminowe 271 656 190 739 64 766 44 750
Kapitał własny 75 811 69 417 18 074 16 286
Kapitał zakładowy 10 375 10 375 2 474 2 434
Liczba akcji 10 375 10 375 10 375 10 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,31 6,69 1,74 1,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,31 6,69 1,74 1,57
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0 1,00 0 0,23
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »