Reklama

RADPOL (RDL): Raport półroczny RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2014półrocze /2013półrocze / 2014półrocze /2013
WYBRANE DANE FINASOWE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres zakończonyOkres zakończonyOkres zakończonyOkres zakończony
30.06.201430.06.201330.06.201430.06.2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów96 850 63 851 23 179 15 152
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 136 9 806 2 186 2 327
Zysk (strata) brutto7 660 8 035 1 833 1 907
Zysk (strata) netto5 602 6 716 1 341 1 594
Liczba akcji 25 434 542 25 434 552 25 434 542 25 434 552
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,22 0,26 0,05 0,06
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 191)9 876 (285)2 344
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(7 788)(13 001)(1 864)(3 085)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(4 666)5 955 (1 117)1 413
Przepływy pieniężne netto, razem(13 645)2 830 (3 266)672
Stan naStan naStan naStan na
30.06.201431.12.201330.06.201431.12.2013
Aktywa trwałe135 923 132 396 32 667 31 924
Aktywa obrotowe92 419 93 172 22 211 22 466
Aktywa razem 230 095 227 520 55 299 54 861
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania131 918 127 548 31 704 30 755
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy58 890 63 870 14 153 15 401
Zobowiązania krótkoterminowe 73 028 63 678 17 551 15 354
Kapitał własny 98 177 99 972 23 595 24 106
Kapitał zakładowy 772 772 186 186
WYBRANE DANE FINASOWE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOOkres zakończonyOkres zakończonyOkres zakończonyOkres zakończony
30.06.201430.06.201330.06.201430.06.2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów65 687 53 401 15 721 12 672
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 806 4 285 1 868 1 017
Zysk (strata) brutto6 345 3 574 1 519 848
Zysk (strata) netto4 576 2 531 1 095 601
Liczba akcji 25 434 542 25 434 552 25 434 542 25 434 552
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,18 0,10 0,04 0,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 942 9 560 1 422 2 269
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(5 798)(11 912)(1 388)(2 827)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(4 512)6 048 (1 080)1 435
Przepływy pieniężne netto, razem(4 368)3 696 (1 045)877
Stan naStan naStan naStan na
30.06.201431.12.201330.06.201431.12.2013
Aktywa trwałe140 677 138 065 33 809 33 291
Aktywa obrotowe64 506 64 420 15 503 15 533
Aktywa razem 205 183 202 485 49 312 48 825
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania115 783 110 234 27 826 26 580
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy55 576 60 727 13 357 14 643
Zobowiązania krótkoterminowe 60 207 49 507 14 470 11 937
Kapitał własny 89 400 92 251 21 486 22 244
Kapitał zakładowy 772 772 186 186
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »