Reklama

RAFAKO (RFK): Raport półroczny RAFAKO SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze /2014półrocze / 2015półrocze /2014
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży 695 272 458 716 168 180 109 783
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej15 161 15 527 3 667 3 716
Zysk (strata) brutto19 937 13 739 4 823 3 288
Zysk (strata) z działalności zaniechanej(55) 2 298 (13) 550
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej13 925 13 288 3 368 3 180
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(37 659) 155 959 (9 109) 37 325
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej9 801 (1 235) 2 371 (296)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(2 858) (137 347) (691) (32 871)
Przepływy pieniężne netto, razem(30 716) 17 377 (7 430) 4 159
Średnia ważona liczba akcji 69 600 000 69 600 000 69 600 000 69 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,20 0,19 0,05 0,05
Skonsolidowane dane bilansowe30 czerwca 201531 grudnia 201430 czerwca 201531 grudnia 2014
Aktywa razem 1 161 026 1 146 562 276 804 269 001
Zobowiązania długoterminowe51 907 52 017 12 375 12 204
Zobowiązania krótkoterminowe 793 563 766 251 189 196 179 774
Kapitał własny jednostki dominującej314 717 301 261 75 033 70 680
Kapitał zakładowy 139 200 139 200 33 187 32 658
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)4,52 4,33 1,08 1,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe jednostki dominującejpółrocze / 2015półrocze / 2014półrocze / 2015półrocze / 2014
Przychody netto ze sprzedaży 485 004 464 884 117 318 111 259
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej12 140 13 838 2 937 3 312
Zysk (strata) brutto30 031 14 909 7 264 3 568
Zysk (strata) netto24 549 12 968 5 938 3 104
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(35 388) 115 909 (8 560) 27 740
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej39 611 1 582 9 582 379
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(2 128) (136 660) (515) (32 706)
Przepływy pieniężne netto, razem2 095 (19 169) 507 (4 588)
Średnia ważona liczba akcji 69 600 000 69 600 000 69 600 000 69 600 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,35 0,19 0,09 0,04
Dane bilansowe30 czerwca 201531 grudnia 201430 czerwca 201531 grudnia 2014
Aktywa razem 942 699 1 037 898 224 752 243 507
Zobowiązania długoterminowe48 203 49 357 11 492 11 580
Zobowiązania krótkoterminowe 593 903 712 044 141 594 167 056
Kapitał własny 300 593 276 497 71 665 64 870
Kapitał zakładowy 139 200 139 200 33 187 32 658
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)4,32 3,97 1,03 0,93
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »