RAFAKO (RFK): Raport półroczny RAFAKO SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży 421 003 314 301 98 044 74 136
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(111 218) 9 183 (25 901) 2 166
Zysk (strata) brutto(112 273) 12 435 (26 146) 2 933
Zysk (strata) netto(116 730) 1 664 (27 184) 392
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej16 768 (100 854) 3 905 (23 789)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(63) (1 972) (15) (465)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej7 161 13 313 1 668 3 140
Przepływy pieniężne netto, razem23 866 (89 513) 5 558 (21 114)
Średnia ważona liczba akcji 127 431 998 127 431 998 127 431 998 127 431 998
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,92) 0,01 (0,21) 0,00
30 czerwca 201931 grudnia 201830 czerwca 201931 grudnia 2018
Aktywa razem 992 656 917 735 233 456 213 427
Zobowiązania długoterminowe53 095 48 880 12 487 11 367
Zobowiązania krótkoterminowe 661 957 474 429 155 681 110 332
Kapitał własny 277 604 394 426 65 288 91 727
Kapitał zakładowy 254 864 254 864 59 940 59 271
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)2,18 3,10 0,51 0,72
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży 519 169 624 131 120 906 147 218
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(183 737) 25 617 (42 789) 6 042
Zysk (strata) brutto(183 567) 28 728 (42 750) 6 776
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej(174 585) 14 643 (40 658) 3 454
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(25 318) (83 836) (5 896) (19 775)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 219 (2 888) 284 (681)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 476 13 151 1 042 3 102
Przepływy pieniężne netto, razem(19 623) (73 573) (4 570) (17 354)
Średnia ważona liczba akcji 127 431 998 127 431 998 127 431 998 127 431 998
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,37) 0,10 (0,32) 0,03
30 czerwca 201931 grudnia 201830 czerwca 201931 grudnia 2018
Aktywa razem 1 322 855 1 357 521 311 114 315 703
Zobowiązania długoterminowe78 459 69 531 18 452 16 170
Zobowiązania krótkoterminowe 821 946 690 655 193 308 160 617
Kapitał własny jednostki dominującej414 100 588 815 97 389 136 934
Kapitał zakładowy 254 864 254 864 59 940 59 271
Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR)3,25 4,62 0,76 1,07
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »