RAWLPLUG (RWL): Raport półroczny RAWLPLUG S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2013półrocze/2012 / 31.12.2012półrocze / 2013półrocze /2012/31.12.2012
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 304 450 333 646 72 247 78 977
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 870 23 706 3 529 5 611
Zysk (strata) brutto 7 062 17 934 1 676 4 245
Zysk (strata) netto 5 744 14 400 1 363 3 409
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 984 12 759 945 3 020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 623 6 679 3 470 1 581
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 11 350)( 39 935)( 2 693)( 9 453)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej( 7 820) 22 250( 1 856) 5 267
Przepływy pieniężne netto, razem( 4 547)( 11 006)( 1 079)( 2 605)
Średnia ważona liczba akcji 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,120,390,030,09
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 786 324 729 306 181 633 178 393
Zobowiązania długoterminowe 79 016 53 764 18 252 13 151
Zobowiązania krótkoterminowe 335 548 313 097 77 508 76 585
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 352 549 343 008 81 435 83 902
Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 521 7 964
Liczba akcji na dzień bilansowy 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)10,8310,532,502,58
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów134 159160 67631 83638 033
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(4 236)(215)(1 005)(51)
Zysk (strata) brutto8 0958 9821 9212 126
Zysk (strata) netto9 73310 0832 3102 387
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(18 188)(9 380)(4 316)(2 220)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej10 266(11 216)2 436(2 655)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 80420 2431 6154 792
Przepływy pieniężne netto, razem(1 118)(353)(265)(84)
Średnia ważona liczba akcji 32 560 00032 560 00032 560 00032 560 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,070,550,020,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,070,550,020,13
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 609 121593 862140 701145 262
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania329 877324 35076 19879 338
Zobowiazania długoterminowe51 13827 70311 8126 776
Zobowiązania krótkoterminowe 264 033283 11660 98969 252
Kapitał własny 279 244269 51264 50365 924
Kapitał zakładowy 32 56032 5607 5217 964
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)8,588,281,982,02
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)8,588,281,982,02
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)- - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: PSR
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »