Reklama

RAWLPLUG (RWL): Raport półroczny RAWLPLUG S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze /2014/31.12.2014półrocze / 2015półrocze /2014/31.12.2014
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 340 599 330 709 82 388 79 147
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 241 12 344 4 896 2 954
Zysk (strata) brutto 15 682 5 726 3 793 1 370
Zysk (strata) netto 13 678 2 760 3 309 660
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 11 389 480 2 755 115
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej( 2 222) 15 538( 537) 3 719
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 13 845)( 10 960)( 3 349)( 2 623)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 244 2 230 1 752 534
Przepływy pieniężne netto, razem( 8 823) 6 808( 2 134) 1 629
Średnia ważona liczba akcji 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,350,010,080,00
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 819 711 787 309 195 430 184 715
Zobowiązania długoterminowe 82 626 137 284 19 699 32 209
Zobowiązania krótkoterminowe 356 445 272 714 84 981 63 983
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 358 439 354 924 85 457 83 271
Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 763 7 639
Liczba akcji na dzień bilansowy 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)11,0110,902,622,56
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów151 418156 48636 62737 451
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 252( 4 273)1 270( 1 023)
Zysk (strata) brutto7 2151 9501 745467
Zysk (strata) netto7 3052 0451 767489
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 762( 10 855)4 538( 2 598)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 342( 6 921)808( 1 656)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej( 26 815)18 578( 6 486)4 446
Przepływy pieniężne netto, razem( 4 711)802( 1 140)192
Średnia ważona liczba akcji 32 560 00032 560 00032 560 00032 560 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,490,140,120,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,490,140,120,03
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 581 422602 201138 619141 285
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania303 693321 03272 40475 319
Zobowiazania długoterminowe95 472128 86722 76230 234
Zobowiązania krótkoterminowe 202 584187 25048 29943 932
Kapitał własny 277 729281 16966 21465 966
Kapitał zakładowy 32 56032 5607 7637 639
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)8,538,642,032,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)8,538,642,032,03
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,330,330,080,08
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »