Reklama

RAWLPLUG (RWL): Raport półroczny RAWLPLUG S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017/31.12.2017półrocze / 2018półrocze /2017/31.12.2017
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 384 871 353 977 90 782 83 340
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 988 26 693 8 489 6 285
Zysk (strata) brutto 31 283 23 312 7 379 5 489
Zysk (strata) netto 24 432 19 468 5 763 4 584
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 20 356 17 624 4 802 4 149
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej( 11 364) 25 831( 2 681) 6 082
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 25 652)( 27 026)( 6 051)( 6 363)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38 066( 2 814) 8 979( 663)
Przepływy pieniężne netto, razem 1 050( 4 009) 248( 944)
Średnia ważona liczba akcji 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,630,540,150,13
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 971 464 868 846 222 731 208 311
Zobowiązania długoterminowe 158 400 188 441 36 317 45 180
Zobowiązania krótkoterminowe 366 210 250 412 83 962 60 038
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 409 843 395 958 93 966 94 933
Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 465 7 806
Liczba akcji na dzień bilansowy 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)12,5912,162,892,92
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzed. produktów, towarów, materiałów i usług161 524154 90238 10036 470
Zysk (strata) z działalności operacyjnej( 3 952)( 7 533)( 932)( 1 773)
Zysk (strata) brutto19 718( 5 819)4 651( 1 370)
Zysk (strata) netto19 756( 3 741)4 660( 881)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej( 18 988)4 469( 4 479)1 052
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej13 984( 10 194)3 299( 2 400)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 527( 4 073)360( 959)
Przepływy pieniężne netto, razem( 3 477)( 9 798)( 820)( 2 307)
Średnia ważona liczba akcji 32 560 00032 560 00032 560 00032 560 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,85( 0,24)0,44( 0,06)
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 679 061634 507155 691152 127
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania368 833333 29084 56479 908
Zobowiązania długoterminowe134 116204 42430 74949 012
Zobowiązania krótkoterminowe 227 903124 79652 25229 921
Kapitał własny 310 228301 21771 12772 219
Kapitał zakładowy 32 56032 5607 4657 806
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)9,539,252,182,22
Zadeklarowana/ wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,330,330,080,08
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »