Reklama

RAWLPLUG (RWL): Raport półroczny RAWLPLUG S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016/31.12.2016półrocze / 2017półrocze /2016/31.12.2016
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 370 160 366 993 87 150 83 779
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 732 34 870 6 529 7 960
Zysk (strata) brutto 24 376 29 099 5 739 6 643
Zysk (strata) netto 20 291 24 700 4 777 5 639
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 17 624 21 921 4 149 5 004
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 567 22 387 6 490 5 111
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 27 428)( 19 525)( 6 458)( 4 457)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej( 4 148)( 2 493)( 977)( 569)
Przepływy pieniężne netto, razem( 4 009) 369( 944) 84
Średnia ważona liczba akcji 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,540,670,130,15
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 895 384 852 450 211 850 192 688
Zobowiązania długoterminowe 137 619 144 470 32 561 32 656
Zobowiązania krótkoterminowe 336 782 286 671 79 683 64 799
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 388 201 390 015 91 849 88 159
Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 704 7 360
Liczba akcji na dzień bilansowy 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)11,9211,982,822,71
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzed. produktów, towarów, materiałów i usług154 902159 31136 47036 368
Zysk (strata) z działalności operacyjnej( 7 533)2 690( 1 773)614
Zysk (strata) brutto( 5 819)6 383( 1 370)1 457
Zysk (strata) netto( 3 741)6 369( 881)1 454
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 4698 4161 0521 921
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 10 194)( 8 690)( 2 400)( 1 984)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej( 4 073)( 1 538)( 959)( 351)
Przepływy pieniężne netto, razem( 9 798)( 1 812)( 2 307)( 414)
Średnia ważona liczba akcji 32 560 00032 560 00032 560 00032 560 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) ( 0,24)0,15( 0,06)0,04
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 623 899598 830147 616135 359
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania370 813331 25887 73574 877
Zobowiązania długoterminowe129 632144 53930 67132 672
Zobowiązania krótkoterminowe 236 992182 41856 07341 234
Kapitał własny 253 086267 57259 88160 482
Kapitał zakładowy 32 56032 5607 7047 360
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)7,778,221,841,86
Zadeklarowana/ wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,330,330,080,08
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »