Reklama

RAWLPLUG (RWL): Raport półroczny RAWLPLUG S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018/31.12.2018półrocze / 2019półrocze /2018/31.12.2018
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 424 834 384 871 99 075 90 782
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 273 35 988 7 760 8 489
Zysk (strata) brutto 28 823 31 283 6 722 7 379
Zysk (strata) netto 23 433 24 432 5 465 5 763
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 20 509 20 356 4 783 4 802
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 404( 11 364) 2 893( 2 681)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 24 198)( 25 652)( 5 643)( 6 051)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 378 38 066 555 8 979
Przepływy pieniężne netto, razem( 9 415) 1 050( 2 196) 248
Średnia ważona liczba akcji 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,630,630,150,15
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 998 191 976 331 234 758 227 054
Zobowiązania długoterminowe 255 051 152 941 59 984 35 568
Zobowiązania krótkoterminowe 274 127 361 028 64 470 83 960
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 428 905 422 339 100 871 98 218
Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 658 7 572
Liczba akcji na dzień bilansowy 32 560 000 32 560 000 32 560 000 32 560 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13,1712,973,103,02
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzed. produktów, towarów, materiałów i usług 186 388161 524 43 46738 100
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 487( 3 952) 114( 932)
Zysk (strata) brutto 26 86819 718 6 2664 651
Zysk (strata) netto 26 45219 756 6 1694 660
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej( 5 585)( 18 988)( 1 303)( 4 479)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 2 582)13 984( 602)3 299
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 5031 527 817360
Przepływy pieniężne netto, razem( 4 664)( 3 477)( 1 088)( 820)
Średnia ważona liczba akcji 32 560 00032 560 000 32 560 00032 560 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,761,850,180,44
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 703 019690 483165 338160 577
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania354 986358 68883 48783 416
Zobowiązania długoterminowe202 877115 65447 71326 896
Zobowiązania krótkoterminowe 143 452234 45833 73854 525
Kapitał własny 348 033331 79581 85277 162
Kapitał zakładowy 32 56032 5607 6587 572
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)10,6910,192,512,37
Zadeklarowana/wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,330,330,080,08
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »