REDAN (RDN): Raport półroczny REDAN SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 73 829 67 734 17 218 15 977
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (6 859) (2 088) (1 600) (493)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (9 422) (943) (2 197) (222)
Zysk (strata) netto (9 301) (1 343) (2 169) (317)
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (9 301) (1 343) (2 169) (317)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 024 (903) 239 (213)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 244 2 469 57 582
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 845) (923) (430) (218)
Przepływy pieniężne netto, razem (577) 643 (135) 152
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,26-0,04-0,06-0,01
wg stanu na dzień30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa razem 155 878 157 715 36 660 36 678
Aktywa obrotowe 76 177 89 870 17 916 20 900
Aktywa trwałe 79 701 67 845 18 744 15 778
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 774 31 310 9 119 7 281
Zobowiązania długoterminowe 21 894 11 400 5 149 2 651
Zobowiązania krótkoterminowe 16 880 19 910 3 970 4 630
Kapitał własny 117 104 126 405 27 541 29 397
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 8 398 8 304
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,28 3,54 0,77 0,82
WYBRANE DANE FINANSOWE GK REDANpółrocze 2019półrocze 2018*półrocze 2019półrocze 2018*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 228 854 255 033 53 371 60 156
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (36 646) (8 516) (8 546) (2 009)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (42 138) (11 271) (9 827) (2 659)
Zysk (strata) netto (52 492) (14 115) (12 242) (3 329)
Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (36 526) (7 321) (8 518) (1 727)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 095 (9 469) 3 287 (2 234)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 092) (4 290) (721) (1 012)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 158) 4 448 (3 069) 1 049
Przepływy pieniężne netto, razem (2 155) (9 311) (503) (2 196)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,47) (0,40) (0,34) (0,09)
wg stanu na dzień30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa razem 312 852 298 838 73 578 69 497
Aktywa obrotowe 174 942 222 209 41 143 51 677
Aktywa trwałe 137 910 76 629 32 434 17 821
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 335 151 268 507 78 822 62 443
Zobowiązania długoterminowe 66 659 35 511 15 677 8 258
Zobowiązania krótkoterminowe 173 644 232 996 40 838 54 185
Kapitał własny (22 299) 30 331 (5 244) 7 054
Kapitał zakładowy 35 709 35 709 8 398 8 304
Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,62) 0,85 (0,15) 0,20
(*) dane przekształcone zgodnie z notą 9.3
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »