Reklama

REGNON (REG): Raport półroczny REGNON Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
30.06.201930.06.201830.06.201930.06.2018
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2802
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-279-823-65-194
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej-279-3 093-65-730
Wynik na działalności zaniechanej01 0120239
Zysk (strata) netto-279-2 081-65-491
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-291907-68214
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej13408
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2-330-8
Przepływy pieniężne netto, razem-292908-68214
30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa razem35663484147
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania84832019
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe84832019
Kapitał własny27255164128
Kapitał zakładowy47 72047 72011 22311 098
Liczba akcji (w szt.)4 772 0404 772 0404 772 0404 772 040
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
30.06.201930.06.201830.06.201930.06.2018
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów7722
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-233-672-54-159
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej-233-2 941-54-694
Wynik na działalności zaniechanej09200217
Zysk (strata) netto-233-2 021-54-477
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2301 277-54301
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej03408
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2-330-8
Przepływy pieniężne netto, razem-2321 278-54301
30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa razem34856482131
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania78611814
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe78611814
Kapitał własny27050363117
Kapitał zakładowy47 72047 72011 22311 098
Liczba akcji (w szt.)4 772 0404 772 0404 772 0404 772 040
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »