REINO (RNC): Raport półroczny REINO CAPITAL S. A. Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2020
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH1.01.2020 - 30.06.20201.01.2019 - 30.06.20191.01.2020 - 30.06.20201.01.2019 - 30.06.2019
Przychody netto ze sprzedaży 11351583255369
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 885-1 146-424-267
Zysk (strata) brutto-2 640-915-595-213
Podatek dochodowy-155-110-35-26
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-2 486-863-560-201
Zysk netto z działalności zaniechanej059014
Zysk (strata) netto-2 486-804-560-188
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej-1 230-577-277-135
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 073-813-467-190
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 709109-38525
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 906-156654-36
Przepływy pieniężne netto razem-876-861-197-201
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)-0,0585-0,0207-0,0131-0,0049
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa trwałe 64 52063 78414 44714 978
Wartość firmy48 40148 40110 83811 366
Zobowiązania długoterminowe2 3772 450532575
Zobowiązania krótkoterminowe4 8161 6471 078387
Kapitał własny 62 40464 34013 97315 109
Kapitał podstawowy33 98231 0777 6097 298
Liczba akcji w szt.42 478 05038 846 80042 478 05038 846 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,471,660,330,39
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0000
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH1.01.2020 - 30.06.20201.01.2019 - 30.06.20191.01.2020 - 30.06.20201.01.2019 - 30.06.2019
Przychody netto ze sprzedaży2770620
Strata z działalności operacyjnej-1 152-298-259-70
Strata brutto-1 190-302-268-70
Zysk (strata) netto-1 096-294-247-69
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 599-350-360-82
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 265-52-285-12
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 35040352994
Przepływy pieniężne netto razem-5141-1160
zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR)-0,028-0,008-0,006-0,002
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem70 33067 55915 74815 865
Inwestycje długoterminowe63 85563 08614 29814 814
Zobowiązania długoterminowe2 1121 273473299
Zobowiązania krótkoterminowe3 636659814155
Kapitał własny64 44565 54114 43015 391
Kapitał podstawowy33 98231 0777 6097 298
Liczba akcji w szt.42 478 05038 846 80042 478 05038 846 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,521,690,340,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »