Reklama

NOVAVISGR (NVG): Raport półroczny Rubicon Partners SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2013półrocze /2012półrocze / 2013półrocze /2012
Grupa Kapitałowa Rubicon Partners S.A.
Razem przychody z działalności operacyjnej 2 576 2 349 611 556
Razem koszty działalności operacyjnej (4 815) (9 221) (1 143) (2 183)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 239) (6 872) (531) (1 627)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (16 694) 11 454 (3 962) 2 711
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (16 702) 11 250 (3 964) 2 663
Zysk (strata) netto (16 702) 11 250 (3 964) 2 663
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 273 1 422 5 997 337
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 101 - 24 -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (25 430) 2 947 (6 035) 698
Przepływy pieniężne netto, razem (56) 4 369 (13) 1 034
wg stanu na dzień: 30.06.2013 oraz 31.12.2012
Aktywa trwałe, razem 28 943 22 906 6 686 5 603
Aktywa obrotowe, razem 65 261 111 600 15 075 27 298
Zobowiązania długoterminowe 2 512 1 704 580 417
Zobowiązania krótkoterminowe 31 894 66 456 7 367 16 256
Kapitał własny (aktywa netto) 59 798 66 346 13 813 16 229
Wyemitowany kapitał akcyjny 22 921 11 081 5 295 2 710
Liczba akcji229 210 206110 810 206229 210 206110 810 206
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,260,600,060,15
Średnia ważona liczba akcji144 346 11879 810 206144 346 11879 810 206
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,07) 0,10 (0,02) 0,02
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie144 346 11899 810 206144 346 11899 810 206
Rubicon Partners S.A.
Razem przychody z działalności operacyjnej 622 485 148 115
Razem koszty działalności operacyjnej (1 607) (5 514) (381) (1 305)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (985) (5 029) (234) (1 190)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (15 446) 13 404 (3 665) 3 173
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (15 481) 13 195 (3 674) 3 123
Zysk (strata) netto (15 481) 13 195 (3 674) 3 123
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 331 1 876 6 011 444
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (25 430) 2 947 (6 035) 698
Przepływy pieniężne netto razem (99) 4 823 (23) 1 142
wg stanu na dzień: 30.06.2013 oraz 31.12.2012
Aktywa trwałe 31 826 26 144 7 351 6 395
Aktywa obrotowe 62 090 109 486 14 342 26 781
Zobowiązania długoterminowe 285 382 66 93
Zobowiązania krótkoterminowe 36 172 72 462 8 355 17 725
Kapitał własny (aktywa netto) 57 459 62 786 13 272 15 358
Wyemitowany kapitał akcyjny 22 921 11 081 5 295 2 710
Liczba akcji wg stanu na dzień: 30.06.2013 oraz 31.12.2012 229 210 206 110 810 206 229 210 206 110 810 206
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,25 0,57 0,06 0,14
Średnia ważona liczba akcji w okresie 144 346 118 79 810 206 144 346 118 79 810 206
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,11) 0,17 (0,03) 0,04
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 144 346 118 99 810 206 144 346 118 99 810 206
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,11) 0,15 (0,03) 0,04
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »