Reklama

NOVAVISGR (NVG): Raport półroczny Rubicon Partners SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017
Grupa Kapitałowa Rubicon Partners
Razem przychody z działalności operacyjnej 702 3 392 166 799
Razem koszty działalności operacyjnej (6 321) (2 327) (1 491) (548)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (5 619) 1 065 (1 325) 251
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (12 246) 417 (2 889) 98
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (12 019) 400 (2 835) 94
Zysk (strata) netto (12 019) 400 (2 835) 94
Inne całkowite dochody - - - -
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 241) (4 845) (293) (1 141)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11) 8 498 (3) 2 001
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 658 (799) 155 (188)
Przepływy pieniężne netto, razem (594) 2 854 (140) 672
wg stanu nadzień 30.06.2018 oraz 31.12.2017
Aktywa trwałe, razem 13 454 18 383 3 085 4 407
Aktywa obrotowe, razem 8 664 11 589 1 986 2 779
Zobowiązania długoterminowe 2 681 2 857 615 685
Zobowiązania krótkoterminowe 19 304 15 887 4 426 3 809
Kapitał własny (aktywa netto) 133 11 228 30 2 692
Wyemitowany kapitał akcyjny 22 923 22 923 5 256 5 496
Liczba akcji wg stanu na dzień: 30.06.2018 oraz 31.12.2017 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,03 2,94 0,01 0,70
Średnia ważona liczba akcji 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 30.06.2017 r. (3,15) 0,10 (0,74) 0,02
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 30.06.2017 r. (3,15) 0,10 (0,74) 0,02
Rubicon Partners
Razem przychody z działalności operacyjnej477 3 194 113752
Razem koszty działalności operacyjnej(531)(790)(125)(186)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej(54)2 404(13)566
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(5 033)2 153(1 155)507
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(4 993)2 136(1 145)503
Zysk (strata) netto(4 993)2 136(1 145)503
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej23494455222
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(231)(494)(54)(116)
Przepływy pieniężne netto razem32 450-577
wg stanu nadzień 30.06.2018 oraz 31.12.2017
Aktywa trwałe15 57920 2213 5724 848
Aktywa obrotowe1 6102 593369622
Zobowiązania długoterminowe -33-8
Zobowiązania krótkoterminowe 8 4449 0431 9362 168
Kapitał własny (aktywa netto) 8 74513 7382 0053 294
Wyemitowany kapitał akcyjny 22 92322 9235 2565 496
Liczba akcji wg stanu na dzień: 30.06.2018 oraz 31.12.2017 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)2,293,600,520,86
Średnia ważona liczba akcji w okresie 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)(1,31)0,53(0,31)0,12
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)(1,31)0,53(0,31)0,12
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »