NOVAVISGR (NVG): Raport półroczny Rubicon Partners SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Grupa Kapitałowa Rubicon Partners
Razem przychody z działalności operacyjnej 730 702 170 166
Razem koszty działalności operacyjnej (2 942) (6 321) (686) (1 491)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (2 212) (5 619) (516) (1 325)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2 606) (12 246) (608) (2 889)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (2 741) (12 019) (639) (2 835)
Zysk/Strata netto dla jednostki dominującej (1 573) (12 019) (367) (2 835)
Inne całkowite dochody - - - -
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 433 (1 241) 101 (293)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17) (11) (4) (3)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (315) 658 (73) 155
Przepływy pieniężne netto, razem 101 (594) 24 (140)
wg stanu na dzień: 30.06.2019 oraz 31.12.2018
Aktywa trwałe, razem 10 154 6 737 2 388 1 567
Aktywa obrotowe, razem 4 041 6 738 950 1 567
Zobowiązania długoterminowe 3 486 1 386 820 322
Zobowiązania krótkoterminowe 9 868 11 529 2 321 2 681
Kapitał własny (aktywa netto) 841 560 198 130
Wyemitowany kapitał akcyjny 22 923 22 923 5 391 5 331
Liczba akcji wg stanu na dzień: 31.03.2019 oraz 31.12.2018 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,22 0,15 0,05 0,03
Średnia ważona liczba akcji 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 31.12.2018 r. (0,41) (3,23) (0,10) (0,76)
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) Okres porównawczy prezentuje zysk/stratę na akcję za okres 01.01. - 31.12.2018 r. (0,41) (3,23) (0,10) (0,76)
Rubicon Partners
Razem przychody z działalności operacyjnej 11 477 3 113
Razem koszty działalności operacyjnej (1 477) (531) (344) (125)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 466) (54) (342) (13)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (1 242) (5 033) (290)(1 155)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (1 419) (4 993) (331)(1 145)
Zysk (strata) netto (1 419) (4 993) (331)(1 145)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 669 234 389 55
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 670) (231) (389) (54)
Przepływy pieniężne netto razem (1)30 0
wg stanu na dzień: 30.06.2019 oraz 31.12.2018
Aktywa trwałe 4 660 7 240 1 096 1 684
Aktywa obrotowe 2 625 4 150 617 965
Zobowiązania długoterminowe - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 5 127 7 813 1 206 1 817
Kapitał własny (aktywa netto) 2 158 3 577 508 832
Wyemitowany kapitał akcyjny 22 923 22 923 5 391 5 331
Liczba akcji wg stanu na dzień: 30.06.2019 oraz 31.12.2018 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,56 0,94 0,13 0,22
Średnia ważona liczba akcji w okresie 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,37)(2,66) (0,09)(0,62)
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 3 820 500 3 820 500 3 820 500 3 820 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,37)(2,66) (0,09)(0,62)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »