Reklama

RYVU (RVU): Raport półroczny RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA Raport półroczny P - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS
Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales74114 7151633 313
Przychody z dotacji / Revenues from subsidy11 3219 6052 4902 163
Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues1601523534
Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities12 22224 4722 6885 510
Koszty operacyjne / Operating expenses-50 345-36 309-11 072-8 175
Amortyzacja / Depreciation-5 925-4 864-1 303-1 095
Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT)-38 123-11 837-8 384-2 665
Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax-37 622-7 834-8 274-1 764
Zysk (strata) netto / Net profit/loss-37 808-8 609-8 315-1 938
EBITDA-32 198-6 973-7 081-1 570
Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities-39 641-12 850-8 718-2 893
Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities-11 163-16 771-2 455-3 776
Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities-1 260-3 946-277-888
Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flow-52 064-33 567-11 450-7 558
Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average)18 355 47415 971 22918 355 47415 971 229
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR)-2,06-0,54-0,45-0,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR)-2,06-0,54-0,45-0,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR)10,527,012,331,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR)10,527,012,331,57
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR)----
POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS
Aktywa razem / Total assets253 343167 83756 03937 581
Należności krótkoterminowe / Short-term receivables6 86313 6261 5183 051
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents84 15438 54018 6158 630
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities60 32755 86613 34412 509
Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities32 82031 8577 2607 133
Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities27 50724 0096 0855 376
Kapitał własny / Total equity193 017111 97142 69525 072
Kapitał zakładowy / Share capital7 3426 3881 6241 430
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »