SELVITA (SLV): Raport półroczny SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CONSOLIDATED CASH FLOW ACCOUNTS
Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales139 24065 14930 62114 669
Przychody z dotacji / Revenues from subsidies1 9272 284424514
Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues48324010654
Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities141 65067 67331 15115 237
Koszty operacyjne / Operating expenses-126 602-57 706-27 842-12 993
Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego) / Operating expenses (excl. incentive scheme)-118 082-57 706-25 968-12 993
Amortyzacja / Depreciation-11 622-5 860-2 556-1 319
Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT)15 0489 9673 3092 244
Zysk z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego) / Profit on operating activities / EBIT (excl. incentive scheme)23 5689 9675 1832 244
Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax13 2729 4722 9192 133
Zysk (strata) netto / Net profit/loss9 8259 4132 1612 119
Zysk netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit (excl. incentive scheme)18 3459 4134 0342 119
EBITDA26 67015 8275 8653 564
EBITDA (bez programu motywacyjnego) / EBITDA (excl. incentive scheme)35 19015 8277 7393 564
Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities25 5788 6975 6251 958
Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities-142 137-3 194-31 258-719
Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities84 08185 02518 49119 144
Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flows-32 47890 528-7 14220 383
Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average)18 355 47416 057 28418 355 47416 057 284
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR)0,490,550,110,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR)0,490,550,110,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR)9,018,631,991,93
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR)9,018,631,991,93
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR)----
POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU / CONSOLIDATED BALANCE SHEET ITEMS
Aktywa razem / Total assets380 494203 48284 16545 562
Należności krótkoterminowe / Short-term receivables54 51736 51912 0598 177
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents60 767104 19613 44223 331
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities209 01660 92446 23413 642
Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities140 32326 63331 0395 964
Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities68 69334 29115 1957 678
Kapitał własny / Total equity171 478142 55837 93131 921
Kapitał zakładowy / Share capital14 68414 6843 2483 288
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS
Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales48 14238 11410 5878 582
Przychody z dotacji / Revenues from subsidies53135911781
Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues139993122
Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities48 81238 57210 7358 685
Koszty operacyjne / Operating expenses-47 068-39 483-10 351-8 890
Amortyzacja / Depreciation-1 851-1 548-407-349
Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT)1 745-942384-212
Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax25-6705-151
Zysk (strata) netto / Net profit/loss625-589137-133
EBITDA3 596606791136
Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities-5 578-1 952-1 227-440
Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities-4 344-1 627-955-366
Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities-47 47088 112-10 43919 839
Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flows-57 39284 533-12 62119 034
Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average)18 355 47416 057 28418 355 47416 057 284
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR)0,03-0,040,01-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR)0,03-0,040,01-0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR)6,246,371,381,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR)6,246,371,381,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR)----
POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS
Aktywa razem / Total assets264 221129 87958 44629 082
Należności krótkoterminowe / Short-term receivables28 84722 4536 3815 028
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents15 15887 9983 35319 704
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities149 67227 63233 1076 187
Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities89 2871 93919 750434
Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities54 01020 24211 9474 532
Kapitał własny / Total equity114 549102 24725 33822 895
Kapitał zakładowy / Share capital14 68414 6843 2483 288
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »