Reklama

SERINUS (SEN): Raport półroczny SERINUS ENERGY PLC. Skonsolidowany raport półroczny PS

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody ze sprzedaży / Revenue 53 41024 46112 0275 705
Opłaty koncesyjne / Royalties(3 631)(2 136)(818)(498)
Przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne / Revenue net of royalties49 77922 32511 2105 207
Koszty ogólnego zarządu / General and administrative expenses(6 771)(6 233)(1 525)(1 454)
Koszty płatności w formie akcji własnych / Share-based payment expense(1 021)(1 897)(230)(442)
Koszty finansowe / Finance expense(8 609)(8 422)(1 939)(1 964)
Zysk/(strata) netto / Net loss for the period(50 129)(15 956)(11 288)(3 721)
Zysk/(strata) netto przypadająca na akcję - podstawowy i rozwodniony / Loss per share - basic and diluted(0,20)(0,08)(0,05)(0,02)
Średnia ważona liczba akcji (w tys.) / Weighted average shares (in '000)238 881229 584238 881229 584
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej / Cashflows from (used in) operating activities12 37213 2472 7863 089
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej / Cashflows (used in) from financing activities(9 164)(1 081)(2 064)(252)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej / Cashflows used in investing activities(7 262)(9 264)(1 635)(2 160)
BILANS - poniższe pozycje bilansu zostały podane odpowiednio na dzień 30 czerwca 2020 r. (kolumny 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia 2019 r. (kolumny 2. i 4.)30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa obrotowe razem / Current assets51 76057 89211 58913 594
Aktywa trwałe razem / Non-current assets318 531361 62971 32184 917
Aktywa razem / Total assets370 291419 52182 91098 511
Zobowiązania krótkoterminowe razem / Total current liabilities139 797122 27131 30128 711
Zobowiązania długoterminowe razem / Total non-current liabilities223 838242 11250 11956 852
Kapitał zakładowy razem / Share capital1 504 6931 435 404336 910337 057
Kapitał własny razem / Total equity6 65655 1391 49012 947
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »