Reklama

STALEXP (STX): Raport półroczny STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2014półrocze /2013półrocze / 2014półrocze /2013
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady
Przychody 104 552 94 075 25 02222 324
Zysk z działalności operacyjnej 50 198 45 675 12 01410 839
Zysk przed opodatkowaniem 36 367 26 077 8 7046 188
Zysk netto za okres sprawozdawczy 28 691 20 638 6 8674 897
Zysk/(Strata) netto przypadająca na właścicieli Jednostki Dominującej 25 697 18 947 6 1504 496
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262247 262
Zysk/(Strata) właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,10 0,08 0,020,02
Rozwodniony/(a) zysk/ (strata) właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,10 0,08 0,020,02
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 418 58 889 16 85313 975
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(43 643)(8 776)(10 445)(2 083)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(25 814)(25 401)(6 178)(6 028)
Przepływy pieniężne netto ogółem 961 24 712 2305 864
30.06.201431.12.201330.06.201431.12.2013
Aktywa razem 1 291 784 1 247 345 310 458300 768
Aktywa trwałe 1 107 613 1 063 618 266 196256 467
Aktywa obrotowe 184 171 183 727 44 26244 301
Zobowiązania razem 1 019 790 998 835 245 089240 846
Zobowiązania długoterminowe 871 391 870 763 209 424209 964
Zobowiązania krótkoterminowe 148 399 128 072 35 66530 882
Kapitał własny razem 271 994 248 510 65 36959 922
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 268 298 244 791 64 48159 026
Udziały niekontrolujące 3 696 3 719 888897
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 44 56944 716
dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A.I pół 2014I pół 2013I pól 2014 EUROIpół 2013 EURO
Przychody 1 907 1 841 456437
Strata z działalności operacyjnej(1 721)(1 635)(412)(388)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 1 929(401) 462(95)
Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy 1 903(393) 455(93)
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262247 262
Zysk/(Strata) przypadający/(a) na 1 akcję (w PLN/EUR) 0,01(0,00) 0,00(0,00)
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) przypadający/(a) na 1 akcję (w PLN/EUR) 0,01(0,00) 0,00(0,00)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(7 940)(7 643)(1 900)(1 814)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 471 25 246 8315 991
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(4 480) 17 603(1 072)4 177
Przepływy pieniężne netto ogółem 1 907 1 841 456437
30.06.201431.12.2013*30.06.201431.12.2013
Aktywa razem 201 086 206 334 48 32849 753
Aktywa trwałe 76 802 77 689 18 45818 733
Aktywa obrotowe 124 284 128 645 29 86931 020
Zobowiązania razem 3 641 10 792 8752 602
Zobowiązania długoterminowe 1 531 1 025 368247
Zobowiązania krótkoterminowe 2 110 9 767 5072 355
Kapitał własny razem 197 445 195 542 47 45247 150
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 44 56944 716
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »