Reklama

SYGNITY (SGN): Raport półroczny SYGNITY SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 177 601 192 708 42 351 44 375
(Strata) / zysk z działalności operacyjnej 10 995 (25 930) 2 622 (5 971)
(Strata) / zysk przed opodatkowaniem 9 086 (27 894) 2 167 (6 423)
(Strata) / zysk netto 3 360 (23 282) 801 (5 361)
(Strata) / zysk netto przypadający na jedną akcję 0,30 (2,05) 0,07 (0,47)
Średnia ważona liczba akcji 11 363 11 363 11 363 11 363
Całkowite (straty) / zyski ogółem 3 529 (23 346) 842 (5 376)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (23 046) (55 265) (5 496) (12 726)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 199) (7 221) (286) (1 663)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 644 2 916 869 671
Stan na 31.03.2018Stan na 30.09.2017Stan na 31.03.2018Stan na 30.09.2017
Aktywa obrotowe razem 210 244 184 997 49 957 42 932
Aktywa trwałe razem 194 439 203 082 46 202 47 128
Suma aktywów 404 683 388 079 96 159 90 060
Zobowiązanie krótkoterminowe razem 318 974 289 734 75 793 67 238
Zobowiązania długoterminowe razem 47 429 63 594 11 270 14 758
Kapitały własne razem 38 280 34 751 9 097 8 064
Suma pasywów 404 683 388 079 96 159 90 060
półrocze / 2018półrocze / 2017półrocze / 2018półrocze / 2017
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 158 023 176 484 37 682 40 639
(Strata) / zysk z działalności operacyjnej 27 776 (26 570) 6 623 (6 118)
(Strata) / zysk przed opodatkowaniem 25 920 (30 410) 6 181 (7 003)
(Strata) / zysk netto 20 672 (25 248) 4 929 (5 814)
(Strata) / zysk netto przypadający na jedną akcję 1,82 (2,22) 0,43 (0,51)
Średnia ważona liczba akcji 11 363 11 363 11 363 11 363
Całkowity zysk / (strata) ogółem 20 672 (25 248) 4 929 (5 814)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (17 902) (54 934) (4 269) (12 650)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 185) (6 874) (283) (1 583)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 710 2 391 885 551
Stan na 31.03.2018Stan na 30.09.2017Stan na 31.03.2018Stan na 30.09.2017
Aktywa obrotowe razem210 207163 14649 94837 861
Aktywa trwałe razem239 377248 17756 87957 594
Suma aktywów449 584411 323106 82895 455
Zobowiązanie krótkoterminowe razem327 988294 03677 93668 237
Zobowiązania długoterminowe razem47 06963 43211 18414 720
Kapitały własne razem74 52753 85517 70912 498
Suma pasywów449 584411 323106 82895 455
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »