Reklama

TAURONPE (TPE): Raport półroczny TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2014półrocze /2013półrocze / 2014półrocze /2013
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.dane przekształc.dane przekształc.
Przychody ze sprzedaży 9 226 315 9 706 524 2 208 098 2 303 399
Zysk operacyjny 1 082 454 1 189 774 259 059 282 338
Zysk przed opodatkowaniem 925 543 1 086 154 221 507 257 749
Zysk netto 733 922 891 882 175 646 211 647
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 730 290 849 232 174 777 201 526
Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym 3 632 42 650 869 10 121
Pozostałe całkowite dochody(12 770) 34 571 (3 056) 8 204
Łączne całkowite dochody 721 152 926 453 172 590 219 851
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 717 505 882 324 171 717 209 379
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 3 647 44 129 873 10 472
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,42 0,48 0,10 0,11
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 997 673 1 840 467 238 769 436 751
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 712 282) (1 894 285) (409 794) (449 522)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 404 871 9 972 96 896 2 366
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto(309 738) (43 846) (74 129) (10 405)
1 kolumna / stan na 30.06.2014 2 kolumna / stan na 31.12.2013 (dane przekształcone) 3 kolumna / stan na 30.06.2014 4 kolumna / stan na 31.12.2013 (dane przekształcone)
Aktywa trwałe 27 954 014 27 567 008 6 718 261 6 647 137
Aktywa obrotowe 3 609 555 4 755 521 867 494 1 146 683
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 13 668 33 041 3 285 7 967
Aktywa razem 31 577 237 32 355 570 7 589 040 7 801 787
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 105 974 2 112 931
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 17 793 054 17 327 165 4 276 251 4 178 039
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 29 574 466 334 7 108 112 446
Kapitał własny razem 17 822 628 17 793 499 4 283 359 4 290 485
Zobowiązania długoterminowe 9 975 657 9 304 341 2 397 476 2 243 524
Zobowiązania krótkoterminowe 3 778 952 5 257 730 908 205 1 267 778
Zobowiązania razem 13 754 609 14 562 071 3 305 681 3 511 302
Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A.
Przychody ze sprzedaży 4 275 556 5 557 995 1 023 252 1 318 936
Zysk operacyjny 25 613 195 359 6 130 46 360
Zysk przed opodatkowaniem 1 106 355 1 663 184 264 780 394 681
Zysk netto 1 089 212 1 646 837 260 677 390 801
Pozostałe całkowite dochody(18 270) 36 852 (4 373) 8 745
Łączne całkowite dochody 1 070 942 1 683 689 256 304 399 546
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,62 0,94 0,15 0,22
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 699 584 452 5 193 138 693
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(342 667) (328 451) (82 009) (77 943)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 499 605 (18 976) 119 568 (4 503)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 178 637 237 025 42 752 56 247
1 kolumna / stan na 30.06.2014 2 kolumna / stan na 31.12.2013 3 kolumna / stan na 30.06.2014 4 kolumna / stan na 31.12.2013
Aktywa trwałe 27 262 417 25 968 345 6 552 048 6 261 657
Aktywa obrotowe 1 411 532 1 993 786 339 237 480 755
Aktywa razem 28 673 949 27 962 131 6 891 285 6 742 412
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 105 974 2 112 931
Kapitał własny razem 20 181 120 19 443 162 4 850 181 4 688 262
Zobowiązania długoterminowe 6 100 310 5 576 565 1 466 104 1 344 658
Zobowiązania krótkoterminowe 2 392 519 2 942 404 575 000 709 492
Zobowiązania razem 8 492 829 8 518 969 2 041 104 2 054 150
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: tauron | PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »