Reklama

TAURONPE (TPE): Raport półroczny TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze /2015półrocze / 2016półrocze /2015
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.dane przekszt.dane przekszt.
Przychody ze sprzedaży 8 942 857 9 256 614 2 041 515 2 239 088
Zysk operacyjny 133 645 1 044 302 30 509 252 607
Zysk brutto 32 675 858 803 7 459 207 736
Zysk netto 4 717 720 387 1 077 174 255
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 435 718 524 784 173 804
Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym 1 282 1 863 293 451
Pozostałe całkowite dochody 48 369 40 324 11 042 9 754
Łączne całkowite dochody 53 086 760 711 12 119 184 009
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 51 804 758 846 11 826 183 558
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 1 282 1 865 293 451
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,00 0,41 0,00 0,10
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 417 171 1 621 060 323 518 392 119
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 904 372) (1 813 261) (434 739) (438 611)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 453 459 (337 570) 103 518 (81 655)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(33 742) (529 771) (7 703) (128 147)
1 kolumna / stan na 30.06.2016 2 kolumna / stan 31.12.2015 3 kolumna / stan na 30.06.2016 4 kolumna / stan na 31.12.2015
Aktywa trwałe 27 904 122 28 124 185 6 305 304 6 599 597
Aktywa obrotowe 3 757 700 3 947 248 849 102 926 258
Aktywa razem 31 661 822 32 071 433 7 154 406 7 525 855
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 1 980 058 2 056 259
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 16 056 107 16 018 328 3 628 089 3 758 847
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 28 016 29 829 6 331 7 000
Kapitał własny razem 16 084 123 16 048 157 3 634 420 3 765 847
Zobowiązania długoterminowe 11 387 310 8 583 950 2 573 112 2 014 302
Zobowiązania krótkoterminowe 4 190 389 7 439 326 946 874 1 745 706
Zobowiązania razem 15 577 699 16 023 276 3 519 986 3 760 008
Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A.
Przychody ze sprzedaży 3 990 123 4 643 560 910 883 1 123 234
Zysk operacyjny 19 025 31 286 4 343 7 568
Zysk brutto 552 238 1 539 774 126 067 372 457
Zysk netto 549 911 1 537 158 125 536 371 824
Pozostałe całkowite dochody 39 587 39 398 9 037 9 530
Łączne całkowite dochody 589 498 1 576 556 134 573 381 354
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,31 0,88 0,07 0,21
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(148 907) 152 973 (33 993) 37 003
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 128 447 253 885 29 322 61 412
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 394 791 (359 621) 90 125 (86 989)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 374 331 47 237 85 454 11 426
1 kolumna / stan na 30.06.2016 2 kolumna / stan 31.12.2015 3 kolumna / stan na 30.06.2016 4 kolumna / stan na 31.12.2015
Aktywa trwałe 25 706 909 24 866 370 5 808 815 5 835 121
Aktywa obrotowe 1 578 232 1 607 786 356 622 377 282
Aktywa razem 27 285 141 26 474 156 6 165 437 6 212 403
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 1 980 058 2 056 259
Kapitał własny 17 181 995 16 592 497 3 882 498 3 893 581
Zobowiązania długoterminowe 7 916 502 5 069 118 1 788 838 1 189 515
Zobowiązania krótkoterminowe 2 186 644 4 812 541 494 101 1 129 307
Zobowiązania razem 10 103 146 9 881 659 2 282 939 2 318 822
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »