Reklama

TAURONPE (TPE): Raport półroczny TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.dane przekształc.dane przekształc.
Przychody ze sprzedaży 9 202 371 8 758 024 2 170 626 2 061 973
Zysk (strata) operacyjna 954 884 1 295 524 225 235 305 016
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 725 367 1 240 592 171 097 292 083
Zysk (strata) netto 568 436 1 005 477 134 081 236 727
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 567 029 1 004 167 133 749 236 419
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 1 407 1 310 332 308
Pozostałe całkowite dochody netto 3 585 (15 473) 846 (3 643)
Łączne całkowite dochody 572 021 990 004 134 927 233 085
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 570 605 988 688 134 593 232 775
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 1 416 1 316 334 310
Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,32 0,57 0,08 0,13
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 177 540 1 907 765 277 755 449 160
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 405 414) (2 297 997) (331 505) (541 036)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(108 392) 173 866 (25 567) 40 935
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(336 266) (216 366) (79 317) (50 941)
Stan na:30.06.201831.12.201730.06.201831.12.2017
dane przekształc.dane przekształc.
Aktywa trwałe 31 074 587 31 048 542 7 124 585 7 444 087
Aktywa obrotowe 3 978 095 4 786 474 912 072 1 147 588
Aktywa razem 35 052 682 35 835 016 8 036 657 8 591 675
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 009 067 2 100 925
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 686 055 18 036 446 4 284 221 4 324 354
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 33 180 31 367 7 607 7 520
Kapitał własny razem 18 719 235 18 067 813 4 291 828 4 331 874
Zobowiązania długoterminowe 12 325 264 12 738 264 2 825 858 3 054 081
Zobowiązania krótkoterminowe 4 008 183 5 028 939 918 971 1 205 720
Zobowiązania razem 16 333 447 17 767 203 3 744 829 4 259 801
Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A.półrocze 2018półrocze 2017półrocze 2018półrocze 2017
Przychody ze sprzedaży 3 711 779 3 620 652 875 523 852 440
Zysk (strata) operacyjna(36 441) 233 898 (8 596) 55 069
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(1 007 731) 959 442 (237 700) 225 889
Zysk (strata) netto(1 011 726) 900 331 (238 643) 211 972
Pozostałe całkowite dochody netto(10 549) (7 329) (2 488) (1 726)
Łączne całkowite dochody(1 022 275) 893 002 (241 131) 210 246
Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony)(0,58) 0,51 (0,14) 0,12
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(65 123) 345 860 (15 361) 81 429
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 192 724 (1 313 719) 45 459 (309 300)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(201 294) 136 316 (47 480) 32 094
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(73 693) (831 543) (17 382) (195 777)
Stan na:30.06.201831.12.201730.06.201831.12.2017
dane przekształc.dane przekształc.
Aktywa trwałe 26 896 624 27 371 684 6 166 688 6 562 537
Aktywa obrotowe 1 852 146 2 949 690 424 648 707 207
Aktywa razem 28 748 770 30 321 374 6 591 336 7 269 744
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 009 067 2 100 925
Kapitał własny 15 967 080 17 377 906 3 660 831 4 166 465
Zobowiązania długoterminowe 9 581 658 9 530 787 2 196 822 2 285 067
Zobowiązania krótkoterminowe 3 200 032 3 412 681 733 683 818 212
Zobowiązania razem 12 781 690 12 943 468 2 930 505 3 103 279
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »