Reklama

TAURONPE (TPE): Raport półroczny TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.dane przekształc.dane przekształc.
Przychody ze sprzedaży oraz rekompensaty 10 397 854 8 825 534 2 424 873 2 081 739
Zysk operacyjny 988 623 954 884 230 556 225 235
Zysk przed opodatkowaniem 875 227 725 367 204 111 171 097
Zysk netto 666 940 568 436 155 536 134 081
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 666 097 567 029 155 340 133 749
Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym 843 1 407 196 332
Pozostałe całkowite dochody netto 4 065 3 585 948 846
Łączne całkowite dochody 671 005 572 021 156 484 134 927
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 670 143 570 605 156 283 134 593
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 862 1 416 201 334
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,38 0,32 0,09 0,08
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 050 130 1 257 709 244 899 296 664
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 889 762) (1 485 583) (440 709) (350 414)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 973 196 (108 392) 226 958 (25 567)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 133 564 (336 266) 31 148 (79 317)
Stan na:30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
dane przekształc.dane przekształc.
Aktywa trwałe 33 104 419 32 596 304 7 785 611 7 580 536
Aktywa obrotowe 6 079 080 4 501 173 1 429 699 1 046 784
Aktywa razem 39 183 499 37 097 477 9 215 310 8 627 320
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 060 853 2 037 848
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 970 129 18 295 824 4 461 460 4 254 843
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 386 282 132 657 90 847 30 850
Kapitał własny razem 19 356 411 18 428 481 4 552 307 4 285 693
Zobowiązania długoterminowe 13 043 351 11 382 254 3 067 580 2 647 036
Zobowiązania krótkoterminowe 6 783 737 7 286 742 1 595 423 1 694 591
Zobowiązania razem 19 827 088 18 668 996 4 663 003 4 341 627
Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A.półrocze 2019półrocze 2018półrocze 2019półrocze 2018
Przychody ze sprzedaży 4 877 470 3 711 779 1 137 470 875 523
Zysk (strata) operacyjna 6 407 (36 441) 1 494 (8 596)
Strata przed opodatkowaniem(516 207) (1 007 731) (120 384) (237 700)
Strata netto(613 022) (1 011 726) (142 962) (238 643)
Pozostałe całkowite dochody netto(2 629) (10 549) (613) (2 488)
Łączne całkowite dochody(615 651) (1 022 275) (143 575) (241 131)
Strata na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony)(0,35) (0,58) (0,08) (0,14)
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(114 412) (65 123) (26 682) (15 361)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 226 840 192 724 52 901 45 459
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 634 769 (201 294) 148 034 (47 480)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 747 197 (73 693) 174 253 (17 382)
Stan na:30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa trwałe 26 509 155 27 166 500 6 234 515 6 317 791
Aktywa obrotowe 2 668 221 2 346 490 627 521 545 695
Aktywa razem 29 177 376 29 512 990 6 862 036 6 863 486
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 060 853 2 037 848
Kapitał własny 14 644 185 15 259 836 3 444 070 3 548 799
Zobowiązania długoterminowe 9 773 936 8 533 790 2 298 668 1 984 602
Zobowiązania krótkoterminowe 4 759 255 5 719 364 1 119 298 1 330 085
Zobowiązania razem 14 533 191 14 253 154 3 417 966 3 314 687
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »