TERMOREX (TRR): Raport półroczny TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex
Aktywa trwałe195261715645923990
Rzeczowe aktywa trwałe164131504038603628
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania1438565338131
Inwestycje pozostałe14141273333296
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego1882054448
Aktywa obrotowe238351407256063272
Zapasy16911498398347
Należności handlowe17936869342182009
Należności z tyt. umów o usługi budowlane2161674508157
Pozostałe należności15582904366675
Suma aktywów i pasywów4336131228101987262
Kapitał własny232292095554634873
Kapitał podstawowy113501135026692640
Innw składniki kapitału własnego5717639313451487
Zyski zatrzymane3341430786100
Zobowiązania długoterminowe22891716538399
Zobowiązania krótkoterminowe17843855741961990
Przychody ze sprzedaży273703477863838203
Zysk z działalności operacyjnej3090794721187
Zysk netto2266634528150
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej-585-1299-136-306
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-139-823-32-194
Przepływy pieniężne z działalności finansowej7272044170482
Przepływy pieniężne razem3-781-18
Śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA
Aktywa trwałe188051701944233958
Rzeczowe aktywa trwałe153001396035983247
Akcje i udziały w jednostkach zależnych25852585608601
Inwestycje ozostałe3433038170
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego1191352832
Aktywa obrotowe10029646623591504
Zapasy12051178283274
Należności handlowe545621231283494
Należności z tyt. umów o usługi budowlane206828548666
Nalezności pozostałe8822576207599
Aktywa finansowe4092809665
Suma aktywów i pasywów288342348567815462
Kapitał własny201221795347324175
Kapitał podstawowy113501135026692640
Inne składniki kapitału własnego6603639315531486
Zyski zatrzymane216921051049
Zobowiązania długoterminowe15161334357310
Zobowiązania krótkoterminowe719641981692976
Przychody ze sprzedaży131841882030754439
Zysk z działalności operacyjnej286640666896
Zysk netto216924650658
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej27497864231
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-9-833-2-196
Przepływy pieniężne z działalności finansowej-280-217-65-51
Przepływy pieniężne razem-15-72-3-17
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »