Reklama

TERMOREX (TRR): Raport półroczny TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Sródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Termo-Rex
Aktywa trwałe227802289751015377
Aktywa niematerialne263368
Aktywa z tyt. prawa do użytkowania16181760362413
Rzeczowe aktywa trwałe118121482926453482
Nieruchomości inwestycyjne7907488317701147
Inwestycje pozostałe11851145265269
Aktywa z tyt. podatku odroczonego1992184551
Inne aktywa332977
Aktywa obrotowe140531729631474061
Zapasy23531229527289
Należności handlowe3976107688902529
Należności z tyt. umów o usługi budowlane280102263240
Nalezności z tyt. podatku dochodowego615310
Należności pozostałe15211463341379
Aktywa finansowe31650471118
Środki pieniężne i i ch ekwiwalenty560121571254506
Aktywa razem368334019382479438
Kapitał własny234602580452536059
Kapitał podstawowy113501135025412665
Inne składniki kapitału własnego6805571715241343
Zyski zatrzymane334849137501154
Zobowiązania długoterminowe663928681487673
Zobowiązania krótkoterminowe67341152115082705
Pasywa razem368334019382479438
Pzychody netto ze sprzedaży 135012737030406383
Zysk(strata) z działalności operacyjnej-20803090-468721
Zysk(strata) przed opodatkowaniem-17502983-394696
Zysk (strata) netto-17252266-388528
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -625-585-141-136
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej16-1394-32
Przepływy pieniężne z działalności finansowej4053727913170
Przepływy pieniężne netto344437751
Środki pieniężne na koniec okresu560180126119
Śródroczne jednostkwe sprawozdanie finansowe Spółki Termo-Rex SA
Aktywa trwałe220942203649475175
Aktywa niematerialne151734
Aktywa z tyt. prawa do użytkowania641693144163
Rzeczowe aktywa trwałe105641372223653222
Akcje i udziały w jednostkach zależnych28132585630607
Nieruchomości inwestycyjne7530450616861058
Inwestycje pozostałe46342310499
Aktywa z tyt. odroczonego pod.dochodowego68901521
Aktywa obrotowe5479691612271624
Zapasy14961095335257
Należności handlowe17302604387611
Należności z tyt. umów o usługi budowlane07410174
Należności z tyt. pod.dochodowego6153136
Należności pozostałe16961083380255
Aktywa finansowe31650471118
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty23573653173
Aktywa razem275732895261746799
Kapitał własny204342063945754847
Kapitał podstawowy113501135025422665
Inne składniki kapitału własnego5581558112501311
Zyski zatrzymane35033708784871
Zobowiązania długoterminowe33792239757526
Zobowiązania krótkoterminowe376060748421426
Pasywa razem275732895261746799
Przychody netto ze sprzedaży45991318410423075
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-14362866-325668
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-3052785-69649
Zysk (strata) netto-2052169-46506
Przepłwy pieniężne z działalności operacyjnej-2257274-50864
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej291-966-2
Przepływy pieniężne z działalności finansowej1465-280332-65
Przepływy pieniężne razem-501-15-114-3
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »