Reklama

TIM (TIM): Raport półroczny TIM SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze /2014półrocze / 2015półrocze /2014
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej TIM01.01.2015-30.06.201501.01.2014-30.06.201401.01.2015-30.06.201501.01.2014-30.06.2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2562402265336198254215
Zysk (strata ) z działalności operacyjnej(505)(8656)(122)(2072)
Zysk (strata) brutto(939)(8696)(227)(2081)
Zysk (strata) netto(641)(7240)(155)(1733)
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli(142)52(34)12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(16122)(14150)(3900)(3 386)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1047)(1321)(253)(316)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej157191330138023183
Przepływy pieniężne netto, razem(1450)(2170)(351)(519)
Stan na 30.06.2015Stan na dzień 31.12.2014Stan na dzień 30.06.2015Stan na dzień 31.12.2014r
Aktywa, razem2990112828677128866365
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1334501166643181627371
Zobowiązania długoterminowe8323579419841359
Zobowiązania krótkoterminowe1251271108702983226012
Kapitał własny jednostki dominującej1616241621243853338037
Kapiatał zakładowy221992219952935208
Liczba akcji (w tys szt)22199221992219922199
01.01.2015-30.06.201501.01.2014-30.06.201401.01.2015-30.06.201501.01.2014-30.06.2014
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)(0,02)(0,33)-(0,08)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)(0,02)(0,33)-(0,08)
Stan na 30.06.2015Stan na 31.12.2014Stan na dzień 30.06.2015Stan na dzień 30.06.2014
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR)7,287,301,741,71
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR)7,287,301,741,71
Wybrane dane finansowe TIM SA01.01.2015-30.06.201501.01.2014-30.06.201401.01.2015-30.06.201501.01.2014-30.06.2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów2390752121255783050767
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(194)(8900)(47)(2130)
Zysk (strata) brutto(500)(8952)(121)(2142)
Zysk (strata) netto(239)(7437)(58)(1780)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej( 14823)(11568)(3586)(2769)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1091)(5029)(264)(1204)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej157191390238023327
Przepływy pieniężne netto, razem(195)(2695)(47)(645)
Stan na 30.06.2015stan na 31.12.2014Stan na 30.06.2015Stan na 31.12.2014
Aktywa, razem2938062756027004764660
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1290141105713075925942
Zobowiązania długoterminowe672141921602984
Zobowiązania krótkoterminowe1222931063792915624958
Kapitał własny1647921650313928938719
Kapitał zakładowy221992219952935208
Liczba akcji ( w tys. szt. )22199221992219922199
01.01.2015-30.06.201501.01.2014-30.06.201401.01.2015-30.06.201501.01.2014-30.06.2014
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)(0,001)(0,34)(0,00)(0,08)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)(0,01)(0,34)(0,00)(0,08)
Stan na 30.06.2015Stan na 31.12.2014Stan na 30.06.2015Stan na 31.12.2014
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR)7,427,431,771,74
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR)7,427,431,771,74
Rozwodniona liczba akcji ( w tys. szt)2219922199
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »