Reklama

TOWERINV (TOW): Raport półroczny TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży1 0875 4502451 271
Zysk/ strata z działalności operacyjnej(2 148)(144)(484)(33)
Zysk/ strata przed opodatkowaniem(3 388)(773)(764)(180)
Zysk/ strata netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego(3 054)(824)(688)(192)
Zysk/ strata netto(3 054)(824)(688)(192)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(3 482)(3 753)(785)(875)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(489)(981)(110)(229)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(1 342)(1 424)(302)(332)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(5 312)(6 169)(1 197)(1 439)
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJna 30.06.2020na 31.12.2019
Aktywa trwałe57 56756 89412 89013 360
Nieruchomości inwestycyjne33 74433 1597 5567 786
Należności1 2831 264287297
Pożyczki4194109496
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe0000
Aktywa obrotowe51 34354 08711 49612 701
Zapasy24 20719 4935 4204 577
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności19 66621 1164 4044 959
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty5 35010 6631 1982 504
Kapitał własny62 62865 68214 02315 424
Zobowiązania długoterminowe36 15733 5988 0967 890
Zobowiązania krótkoterminowe10 12411 7002 2672 748
Zobowiązania razem46 28145 29910 36310 637
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »