TOYA (TOA): Raport półroczny TOYA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Przychody ze sprzedaży 216 162 182 384 50 411 43 020
Zysk na działalności operacyjnej 30 539 31 035 7 122 7 320
Zysk przed opodatkowaniem 29 474 30 745 6 874 7 252
Zysk netto 23 516 24 565 5 484 5 794
Całkowite dochody netto 22 828 26 688 5 324 6 295
Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 75 042 75 042 75 042
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,31 0,33 0,07 0,08
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 504 18 867 2 216 4 450
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 462) (1 764) (341) (416)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 072) (10 380) (1 649) (2 448)
Przepływy pieniężne netto razem 970 6 723 226 1 586
Stan naStan naStan naStan na
30 czerwca 201931 grudnia 201830 czerwca 201931 grudnia 2018
XII. Aktywa trwałe 35 914 30 513 8 446 7 096
XIII. Aktywa obrotowe 339 109 315 600 79 753 73 395
XIV. Aktywa razem 375 023 346 113 88 199 80 491
XV. Zobowiązania długoterminowe 7 258 2 823 1 707 656
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 160 238 158 591 37 685 36 882
XVII. Kapitał własny razem 207 527 184 699 48 807 42 953
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »