Reklama

TOYA (TOA): Raport półroczny TOYA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody ze sprzedaży 256 113 216 162 57 666 50 411
Zysk na działalności operacyjnej 39 137 30 539 8 812 7 122
Zysk przed opodatkowaniem 38 370 29 474 8 639 6 874
Zysk netto 30 949 23 516 6 968 5 484
Całkowite dochody netto 33 286 22 828 7 495 5 324
Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 75 042 75 042 75 042
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,41 0,31 0,09 0,07
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 81 013 9 504 18 241 2 216
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 290) (1 462) (966) (341)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (51 751) (7 072) (11 652) (1 649)
Przepływy pieniężne netto razem 24 972 970 5 623 226
Stan naStan naStan naStan na
30 czerwca 202031 grudnia 201930 czerwca 202031 grudnia 2019
XII. Aktywa trwałe 67 860 50 912 15 195 11 955
XIII. Aktywa obrotowe 341 084 325 702 76 373 76 483
XIV. Aktywa razem 408 944 376 614 91 568 88 438
XV. Zobowiązania długoterminowe 24 994 18 553 5 597 4 356
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 122 235 129 632 27 370 30 441
XVII. Kapitał własny razem 261 715 228 429 58 601 53 641
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »