UNIBEP (UNI): Raport półroczny UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży 673 204 501 551 158 498 114 496
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 590 15 473 3 200 3 532
Zysk (strata) brutto 19 678 18 094 4 633 4 131
Zysk (strata) netto 14 705 14 158 3 462 3 232
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 14 705 13 937 3 462 3 182
Całkowite dochody netto przysługujące akcjonariuszom jednostki dominującej 30 419 7 183 7 162 1 640
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 926 -78 514 7 281 -17 924
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 792 4 879 1 599 1 114
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-72 444 -9 594 -17 056 -2 190
Przepływy pieniężne netto razem -34 726 -83 230 -8 176 -19 000
Aktywa razem 1 052 079 1 044 176 248 924 236 025
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 804 221 808 288 190 281 182 705
Zobowiązania długoterminowe 102 702 156 748 24 300 35 431
Zobowiązania krótkoterminowe 701 519 651 540 165 981 147 274
Kapitał własny ogółem 247 857 235 888 58 644 53 320
Kapitał podstawowy 3 507 3 507 830 793
Liczba akcji (w szt.) 35 070 634 35 070 634 35 070 634 35 070 634
Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,42 0,40 0,10 0,09
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,42 0,40 0,10 0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,98 6,64 1,65 1,50
JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży 666 924 460 154 157 019 105 046
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 374 8 840 4 797 2 018
Zysk (strata) brutto 21 134 11 308 4 976 2 581
Zysk (strata) netto 15 379 9 281 3 621 2 119
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 493 -58 750 587 -13 412
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 376 5 627 -324 1 285
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-14 520 -17 388 -3 419 -3 969
Przepływy pieniężne netto razem-13 404 -70 511 -3 156 -16 097
Aktywa razem 865 655 847 883 204 816 191 655
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 637 384 633 158 150 807 143 119
Zobowiązania długoterminowe 96 595 109 914 22 855 24 845
Zobowiązania krótkoterminowe 540 789 523 244 127 952 118 274
Kapitał własny ogółem 228 271 214 726 54 009 48 537
Kapitał podstawowy 3 507 3 507 830 793
Liczba akcji (w szt.) 35 070 634 35 070 634 35 070 634 35 070 634
Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,44 0,26 0,10 0,06
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,44 0,26 0,10 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 6,51 6,12 1,54 1,38
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »