UNIBEP (UNI): Raport półroczny UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży 724 614 814 318 168 986 192 079
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 355 26 432 2 648 6 235
Zysk (strata) brutto 10 892 31 542 2 540 7 440
Zysk (strata) netto 7 053 24 494 1 645 5 778
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6 505 23 557 1 517 5 557
Całkowite dochody netto przysługujące akcjonariuszom jednostki dominującej 5 878 17 701 1 371 4 175
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 83 404 -85 242 19 451 -20 107
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -925 -19 093 -216 -4 504
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 43 925 1 857 10 244 438
Przepływy pieniężne netto razem 126 405 -102 477 29 479 -24 172
Aktywa razem 1 129 277 956 231 265 587 222 379
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 873 840 692 575 205 513 161 064
Zobowiązania długoterminowe 223 887 150 023 52 655 34 889
Zobowiązania krótkoterminowe 649 953 542 551 152 858 126 175
Kapitał własny ogółem 255 437 263 656 60 075 61 315
Kapitał podstawowy 3 507 3 507 825 816
Liczba akcji (w szt.) 33 070 634 34 070 634 33 070 634 34 070 634
Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,19 0,69 0,04 0,16
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,19 0,69 0,04 0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 7,55 7,59 1,76 1,79
JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży 721 614 666 393 168 287 157 187
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 129 -469 2 595 -111
Zysk (strata) brutto 8 373 4 648 1 953 1 096
Zysk (strata) netto 6 035 3 076 1 407 726
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 94 647 -59 165 22 073 -13 956
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 120 42 187 261 9 951
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 439 10 374 5 466 2 447
Przepływy pieniężne netto razem 119 206 -6 603 27 800 -1 557
Aktywa razem 897 151 809 229 210 995 188 193
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 702 487 605 313 165 213 140 770
Zobowiązania długoterminowe 171 803 130 142 40 405 30 266
Zobowiązania krótkoterminowe 530 683 475 170 124 808 110 505
Kapitał własny ogółem 194 665 203 916 45 782 47 422
Kapitał podstawowy 3 507 3 507 825 816
Liczba akcji (w szt.) 33 070 634 34 070 634 33 070 634 34 070 634
Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,18 0,09 0,04 0,02
Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 0,18 0,09 0,04 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,89 5,99 1,39 1,39
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »