Reklama

VRG (VRG): Raport półroczny VISTULA GROUP SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2013półrocze /2012półrocze / 2013półrocze /2012
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 185 825 187 483 44 098 44 491
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 459 12 509 2 482 2 968
Zysk (strata) brutto 5 176 3 141 1 228 745
Zysk (strata) netto 4 416 2 300 1 048 546
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-843 -16 923 -200 -4 016
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 149 11 438 -747 2 714
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-63 6 504 -15 1 543
Przepływy pieniężne netto, razem-4 055 1 019 -962 242
Aktywa, razem 620 839 621 341 143 407 143 523
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 283 119 315 751 65 398 72 935
Zobowiązania długoterminowe 145 218 156 484 33 544 36 146
Zobowiązania krótkoterminowe 117 094 134 606 27 047 31 093
Kapitał własny 337 720 305 590 78 010 70 588
Kapitał zakładowy 29 003 24 541 6 699 5 669
Liczba akcji (w szt.) 133 861 625 111 551 355 133 861 625 111 551 355
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 143 298 625 123 615 022 143 298 625 123 615 022
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 0,02 0,01 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,02 0,01 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,52 2,74 0,58 0,63
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,36 2,47 0,55 0,57
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 163 298 164 951 38 752 39 144
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 170 12 162 2 413 2 886
Zysk (strata) brutto 5 167 2 029 1 226 481
Zysk (strata) netto 4 414 1 324 1 047 314
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-491 -16 067 -117 -3 813
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 681 11 904 -636 2 825
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 063 5 240 -252 1 243
Przepływy pieniężne netto, razem-4 235 1 077 -1 005 256
Aktywa, razem 599 368 598 908 138 448 138 341
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 270 152 301 611 62 402 69 669
Zobowiązania długoterminowe 145 036 156 303 33 502 36 104
Zobowiązania krótkoterminowe 104 838 121 345 24 216 28 029
Kapitał własny 329 216 297 297 76 045 68 673
Kapitał zakładowy 29 003 24 541 6 699 5 669
Liczba akcji (w szt.) 133 861 625 111 551 355 133 861 625 111 551 355
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 143 298 625 123 615 022 143 298 625 123 615 022
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 0,01 0,01 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,01 0,01 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,46 2,67 0,57 0,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,30 2,41 0,53 0,56
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR | vistula

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »