Reklama

VRG (VRG): Raport półroczny VISTULA GROUP SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze /2014półrocze / 2015półrocze /2014
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 235 786 202 120 57 034 48 891
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 572 13 194 4 492 3 191
Zysk (strata) brutto 12 754 8 037 3 085 1 944
Zysk (strata) netto roku obrotowego 10 133 6 012 2 451 1 454
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-7 931 -4 810 -1 918 -1 163
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 390 -6 360 -1 062 -1 538
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 363 3 297 1 781 798
Przepływy pieniężne netto, razem-4 958 -7 873 -1 199 -1 904
Aktywa, razem 646 239 623 645 154 072 148 685
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 204 904 207 531 48 852 49 478
Zobowiązania długoterminowe 104 703 119 604 24 963 28 515
Zobowiązania krótkoterminowe 93 082 81 302 22 192 19 383
Kapitał własny 441 335 416 114 105 220 99 207
Kapitał zakładowy 37 175 37 003 8 863 8 822
Liczba akcji (w szt.) 174 720 991 173 861 625 174 720 991 173 861 625
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 182 054 330 183 298 625 182 054 330 183 298 625
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,06 0,03 0,01 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,03 0,01 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,53 2,39 0,60 0,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,42 2,27 0,58 0,54
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 126 491 100 077 40 092 42 524
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 755 9 161 3 193 3 731
Zysk (strata) brutto 7 656 7 084 1 991 2 474
Zysk (strata) netto z działalnosci kontynuowanej 5 458 6 295 1 301 1 501
Zysk (strata) netto z działalnosci zaniechanej 991 1 848 236 441
Zysk (strata) netto roku obrotowego 6 449 8 143 1 560 1 970
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 447 -3 836 -1 559 -928
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 662 -6 437 -644 -1 557
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 918 2 306 464 558
Przepływy pieniężne netto, razem-7 191 -7 967 -1 739 1 927
Aktywa, razem 522 610 604 009 124 597 144 004
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46 275 191 386 11 033 45 629
Zobowiązania długoterminowe 41 816 119 435 9 969 28 475
Zobowiązania krótkoterminowe 41 608 65 705 9 920 15 665
Kapitał własny 433 824 412 623 103 429 98 375
Kapitał zakładowy 37 175 37 003 8 863 8 822
Liczba akcji (w szt.) 174 720 991 173 861 625 174 720 991 173 861 625
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 182 054 330 183 298 625 182 054 330 183 298 625
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) działalności kontynuowanej i zaniechanej 0,04 0,05 0,01 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) działalności kontynuowanej i zaniechanej 0,04 0,04 0,01 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,48 2,37 0,59 0,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,38 2,25 0,57 0,54
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR | vistula

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »