Reklama

VRG (VRG): Raport półroczny VISTULA GROUP SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze /2015półrocze / 2016półrocze /2015
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 273 773 235 786 62 498 53 826
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 542 18 572 4 461 4 240
Zysk (strata) brutto 15 328 12 754 3 499 2 912
Zysk (strata) netto 12 083 10 133 2 758 2 313
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-17 929 -7 931 -4 093 -1 811
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 792 -4 390 -1 322 -1 002
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 332 7 363 3 728 1 681
Przepływy pieniężne netto, razem-7 389 -4 958 -1 687 -1 132
Aktywa, razem 717 607 646 239 162 153 146 026
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 241 968 204 904 54 676 46 301
Zobowiązania długoterminowe 97 604 104 703 22 055 23 659
Zobowiązania krótkoterminowe 136 722 93 082 30 894 21 033
Kapitał własny 475 639 441 335 107 477 99 725
Kapitał zakładowy 37 666 37 175 8 511 8 400
Liczba akcji (w szt.) 177 174 964 174 720 991 177 174 964 174 720 991
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 181 194 964 181 194 964 181 194 964 181 194 964
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,07 0,06 0,02 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,06 0,02 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,68 2,53 0,61 0,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,63 2,44 0,59 0,55
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 144 299 126 491 32 941 28 876
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 027 10 755 2 061 2 455
Zysk (strata) brutto 7 640 7 656 1 744 1 748
Zysk (strata) netto z działalnosci kontynuowanej 6 075 6 079 1 387 1 388
Zysk (strata) netto z działalnosci zaniechanej - 370 - 84
Zysk (strata) netto roku obrotowego 6 075 6 449 1 387 1 472
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-4 807 -6 447 -1 097 -1 472
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 032 -2 662 464 -608
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 007 1 918 1 600 438
Przepływy pieniężne netto, razem 168 -7 191 38 -1 642
Aktywa, razem 558 338 522 610 126 164 118 091
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 105 897 88 786 23 929 20 062
Zobowiązania długoterminowe 39 918 41 816 9 020 9 449
Zobowiązania krótkoterminowe 60 865 41 608 13 753 9 402
Kapitał własny 452 441 433 824 102 235 98 028
Kapitał zakładowy 37 666 37 175 8 511 8 400
Liczba akcji (w szt.) 177 174 964 174 720 991 177 174 964 174 720 991
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 181 194 964 181 194 964 181 194 964 181 194 964
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,03 0,04 0,01 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,04 0,01 0,01
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,55 2,48 0,58 0,56
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,50 2,39 0,56 0,54
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »