Reklama

VIVID (VVD): Raport półroczny Vivid Games Spółka A Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:8 335,957 803,151 944,021 840,58
Przychody ze sprzedaży5 089,373 693,991 186,89871,33
Koszt wytworzenia na własne potrzeby3 246,584 109,16757,13969,26
Koszty działalności operacyjnej-8 935,52-10 455,09-2 083,84-2 466,11
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej-350,15-2 385,27-81,66-562,63
Całkowite dochody ogółem-980,23-2 845,76-228,60-671,25
EBITDA2 079,67218,33485,0051,50
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 488,48740,20347,13174,60
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 264,30-4 315,19-761,26-1 017,85
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 573,58-1 017,28600,18-239,95
Stan środków pieniężnych na koniec okresu2 607,431 809,67608,08426,86
Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR)-0,03-0,10-0,01-0,02
Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR)-0,03-0,10-0,01-0,02
Zysk (-strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej-980,23-2 845,76-228,60-671,25
Zysk (-strata) netto z działalności kontynuowanej-980,23-2 845,76-228,60-671,25
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 29 632 14029 660 29029 632 14029 660 290
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych29 632 14029 660 29029 632 14029 660 290
30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa trwałe32 800,1731 211,687 714,067 258,53
Aktywa obrotowe4 156,053 518,28977,43818,20
Aktywa razem36 956,2234 729,968 691,498 076,73
Kapitał własny14 890,7815 736,053 502,063 659,55
Kapitał podstawowy2 974,342 974,34699,52691,71
Zobowiązania długoterminowe8 481,1015 257,801 994,613 548,33
Dłużne papiery wartościowe (długoterminowe)0,0010 299,280,002 395,18
Zobowiązania krótkoterminowe13 584,343 736,113 194,81868,86
Dłużne papiery wartościowe (krótkoterminowe)10 494,77120,192 468,2027,95
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi:8 335,957 803,261 944,021 840,61
Przychody ze sprzedaży5 089,373 694,101 186,89871,35
Koszt wytworzenia na własne potrzeby3 246,584 109,16757,13969,26
Koszty działalności operacyjnej-8 936,73-10 595,01-2 084,13-2 499,12
Zysk (-strata) na działalności operacyjnej-351,36-2 524,82-81,94-595,55
Całkowite dochody ogółem-982,15-2 986,47-229,05-704,44
EBITDA2 078,46108,95484,7225,70
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 159,47753,16503,61177,65
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 936,66-4 315,19-918,06-1 017,85
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 573,63-1 017,29600,19-239,96
Stan środków pieniężnych na koniec okresu2 609,633 621,18608,59854,15
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:
Zysk na jedną akcję podstawowy -0,03-0,10-0,01-0,02
Zysk na jedną akcję rozwodniony -0,03-0,10-0,01-0,02
Z działalności kontynuowanej:
Zwykły w zł-982,15-2 986,47-229,05-704,44
Rozwodniony w zł-982,15-2 986,47-229,05-704,44
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej-982,15-2 986,47-229,05-704,44
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-982,15-2 986,47-229,05-704,44
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt29 632 70029 646 10029 632 10029 646 100
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt29 632 70029 646 10029 632 10029 646 100
30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa trwałe32 791,7731 203,287 712,087 256,58
Aktywa obrotowe4 119,013 483,14968,72810,03
Aktywa razem36 910,7834 686,428 680,808 066,61
Kapitał własny14 845,3515 692,553 491,383 649,43
Kapitał podstawowy2 974,342 974,34699,52691,71
Zobowiązania długoterminowe8 481,1015 257,801 994,613 548,33
Dłużne papiery wartościowe0,0010 299,280,002 395,18
Zobowiązania krótkoterminowe13 584,333 736,073 194,81868,85
Dłużne papiery wartościowe10 494,77120,192 468,2027,95
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »